Grönt ljus för ny biogasanläggning

KLIMAT & MILJÖ. Eskilstuna Energi och Miljös styrelse har sagt ja till planerna på en ny biogasanläggning . Vårt kommunalråd Arne Jonsson har under flera år arbetat för att Eskilstuna ska få en egen biogasanläggning och är mycket nöjd med beslutet. 

För drygt en vecka sedan stod det klart att Eskilstuna Energi och Miljö beviljats 78,5 miljoner i bidrag från Klimatklivet samt Drive LBG, ett nationellt innovationskluster för flytande biogas. Syftet är att pengarna ska investeras i en anläggning för produktion av biogas i Eskilstuna. Företaget ingår i dagarna även ett avtal med Transdev, som bedriver busstrafiken i Eskilstuna kommun. Avtalet innebär att man ska förse Transdev med biogas till Eskilstunas bussar under tio år framöver. I och med detta får nu alltså byggplanerna grönt ljus av styrelsen.

– Det här är sannolikt den största miljösatsningen som gjorts av kommunen sedan fjärrvärmen infördes. Om vi räknar om produktionen till personbilsmil så betyder det att fyra miljoner mil kan köras på förnyelsebart bränsle i stället för drivmedel av fossilt ursprung. Dessutom skapar vi försörjningstrygghet i en allt oroligare värld, säger Arne Jonsson.

Nästa vecka fattar Eskilstuna Kommunföretags styrelse beslut i frågan. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige i februari.

Läs mer på sr.se