Alla har rätt till pålitligt bredband

INFRASTRUKTUR. Att Sverige tappar tempo i bredbandsutbyggnaden är allvarligt. Resurserna måste öka kraftigt – inte minska. Det skriver Arne Jonsson (C), kommunalråd och ordförande i Landsbygdsrådet, som svar på insändaren Bredbandsutbyggnad på landsbygden ska prioriteras i Eskilstuna-kuriren.

Just nu drabbas företag och boende på landsbygden hårt av bristen på pålitlig uppkoppling. Människor som hade kunnat jobba hemifrån men inte har bredband som gör det möjligt tvingas in till sina arbetsplatser, vilket skapar onödiga risker. Lanthandlare, gårdskaféer och turistföretag drabbas just nu dubbelt, när både kundtillströmningen och möjligheten att erbjuda digitala lösningar sviktar. Och jord- och skogsbrukets konkurrenskraft bygger på att teknikutvecklingen fortsätter, och då är en pålitlig uppkoppling nödvändig. Att Jordbruksverket i detta skede stoppar stödet till bredbandsutbyggnad på landsbygden är djupt olyckligt.

I oktober 2019 hade 93% av invånarna i Eskilstuna tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Den stora majoriteten av de hushåll som fortfarande saknar bredband återfinns utanför tätorten. Bredbands­utbyggnaden sker på marknadsmässiga grunder, vilket gör att landsbygden, där marknaden inte är lika stor, avstånden längre och markförhållandena sämre, haltar efter tätorten. Vi i majoriteten i Eskilstuna har vid fler tillfällen anslagit stöd till bredbandsutbyggnad för de glesaste delarna av kommunen och dessa har marknadsbearbetats av olika fibernätsaktörer, men för många områden kommer utbyggnad inte till stånd.

Att bredbandsutbyggnaden inte når ända fram är inte ett isolerat Eskilstunaproblem, det är en utmaning som hela Sverige dras med. Därför måste resurserna till bredbandsutbyggnad öka kraftigt – inte minska. Där marknaden inte kan räkna hem sina investeringar måste staten gå in och bidra. Den senaste statsbudgeten innebar ökade bredbandssatsningar på 650 miljoner kronor. Mycket mer behövs.

Arne Jonsson (C), kommunalråd och ordförande i Landsbygdsrådet