Dålig ekonomi att sälja vindkraften just nu

KLIMAT & MILJÖ. Centerpartiet i Eskilstuna säger nej till en försäljning av vindkraftverken i Sollefteå för att det strider mot kommunens klimatmål, men även för att det är dålig ekonomisk hushållning.

– Elpriset är lågt just nu och den taxekonstruktion som reglerar priset i landets fyra elprisområden gynnar oss inte, men det motiverar ändå inte en försäljning. Lönsamheten i en sådan verksamhet måste ses i ett mycket längre tidsperspektiv. Ett vindkraftverk kan gott och väl snurra i 30 år, säger Arne Jonsson (C), kommunalråd.

Vi i Centerpartiet ser stor potential i vindkraften, både i vår egen kommun och i stort. Och även marknaden gör det. Data från Svensk Vindenergi visar att det fram till 2023 kommer att byggas drygt 1 000 nya vindkraftverk i Sverige, vilket innebär en dubblering av kapaciteten och en total produktion motsvarande en tredjedel av vår elanvändning på årsbasis.

– Ett av våra majoritetspartier är dock emot vindkraft och det är enda anledningen till att en försäljning blandas in i ett eventuellt förvärv av värmerörelsen i Strängnäs. Det är okej att tycka olika, men problemet är att det just nu är ekonomiskt oklokt att sälja vindkraftverk, säger Arne Jonsson (C).

På grund av det låga elpriset som råder är marknadsvärdet på vindkraftverk lågt. En försäljning av kommunens fyra vindkraftverk i Sollefteå just nu skulle alltså sannolikt ge ett betydande underskott.

– Att sälja tillgångar när värdet är lågt är dålig ekonomi, det vet alla som driver företag eller handlar med värdepapper. Genom att blanda in försäljningen av vindkraftverken med ett eventuellt förvärv av värmerörelsen omöjliggörs en försäljning med bra tajming. Eskilstunas invånare tas alltså gisslan, säger Arne Jonsson (C).

Det finns givetvis stora utmaningar med att producera el i Sollefteå som sedan konsumeras i Eskilstuna. Den taxekonstruktion som reglerar priset i landets fyra elprisområden gör elen billig i norr och dyr i söder. Prisskillnaderna beror på flera faktorer, bland annat på att en stor del av elproduktionen återfinns i norr, men även på omfattande underhållsarbeten på stamnätet och stor efterfrågan på el från grannländerna.

– Ett visst underskott kan förväntas kommande år om vi behåller vindkraftverken, men det motiverar ändå inte en försäljning. En investering i vindkraftsproduktion är långsiktig och en eventuell avyttring får inte grundas på, i sammanhanget, kortsiktigt stora prisskillnader på el i olika delar av landet, säger Arne Jonsson (C).

Vi i Centerpartiet ser ingen anledning att avyttra kommunens vindkraftverk vare sig nu eller i framtiden, men om det ska ske så ska det givetvis göras när tajmingen är rätt. Och innan dess ska ett beslut ha tagits om en nyinvestering i motsvarande mängd – eller allra helst ännu mer – vindkraft eller annan förnybar energiproduktion i vår egen kommun, så att klimatplanen är verkställd enligt den demokratiska ordningen. Först då är en försäljning av vindkraftverken motiverad.

– En kommun måste på ett klokt sätt hantera invånarnas tillgångar. Och det är vi politiker som är ytterst ansvariga för att så sker genom att ta ansvarsfulla och förnuftiga beslut som inte påverkar den sammantagna ekonomin negativt. Vindkraftverken är inget nytt Parken Zoo, det är en långsiktig investering i framtidens klimatsmarta energiproduktion, säger Arne Jonsson (C).