Bild

Engagera dig i våra team

Det finns mängder av goda tankar om hur samhället kan förändras till det bättre som stannar hemma vid köksbordet. Och det tycker vi är synd. För det är ju genom att blanda kunskap, erfarenhet och idéer från olika människor från olika delar av vår kommun som den bästa politiken skapas. Av den anledningen har vi skapat fyra team, där alla är välkomna att dela med sig av sina tankar om hur vi bäst utvecklar Eskilstuna.

Våra fyra team är uppdelade utifrån olika politiska ämnesområden. Teamens huvuduppgifter är att stärka vår nuvarande politik i majoriteten i Eskilstuna och skapa framtida politiska förslag inom respektive ämnesområde.

Alla våra förtroendevalda med politiska uppdrag ingår i minst ett team (det som ligger närmast deras uppdrag ämnesmässigt). Eftersom vi är ett litet parti sitter många av våra förtroendevalda ensamma i sina nämnder eller bolagsstyrelser, men tack vare våra team har alla en naturlig mötesplats och ett bollplank. Det gör oss starkare i våra uppdrag och skapar också en bra samhörighet i gruppen.

Teamen består även av personer som vill vara med och bidra, men som inte är intresserade av eller redo för ett politiskt uppdrag. Många går med i teamen för att lära sig hur politiken fungerar, för att sedan gå vidare till ett förtroendeuppdrag. Att gå med i ett team är alltså ett bra första steg för alla som vill engagera sig politiskt, men inte riktigt vet hur eller med vad. De allra flesta som går med i våra team är eller blir medlem i Centerpartiet, men det är inget krav. Däremot måste man dela våra politiska värderingar.

Varje team ses kvällstid nio gånger om året (just nu enbart digitalt), samt har en nära kontakt däremellan via en sluten Facebook-grupp och mejl. Att vara med i ett team innebär att du ger lite av din tid, men får väldigt mycket tillbaka. Vem som helst kan gå med i vilket team som helst och inga förkunskaper behövs.

Det här är våra team

 • Stads- och landsbyggnad
  I detta team pratar vi om allt som rör den fysiska utformningen och utvecklingen av vår kommun. Hit hör frågor som byggnation av bostäder och företagslokaler, utbyggnad av vägar, cykelvägar och järnvägar samt kollektivtrafik.

  "Vi vill att hela Eskilstuna ska leva! Därför tror vi på likvärdiga satsningar både i tätorten och på landsbygden. God service och en bredd av olika boendealternativ ska finnas tillgängligt i hela kommunen. Och det ska vara lika lätt att driva företag i Öja och Ärla som i innerstaden och i logistikparken."

  Teamledare: Anders Nordin och Gunnar Bildt
 • Företag, arbetsmarknad och utbildning
  I detta team diskuterar vi frågor som rör bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, arbetsmarknad och näringsliv.

  "Arbetslösheten är alldeles för stor i Eskilstuna. Vissa grupper står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att ta sig in eller tillbaka. Vi vill göra det enklare för människor att få jobb, skapa fler möjligheter att driva och starta företag samt ge nya invånare bästa möjliga förutsättningar att kunna bidra direkt från start."

  Teamledare: Lillemor Nordh
 • Klimat och miljö
  I detta team diskuterar vi frågor som rör bland annat energi- och livsmedelsförsörjning, krisberedskap biologisk mångfald samt föroreningar och gifter.

  "Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva miljö- och klimatsmart. Vi vill även skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företag att ställa om till en fossilfri verksamhet. Majoriteten av de lösningar som behövs för att lösa klimatfrågan skapas av forskare, företag och entreprenörer. Därför har vi fokus på åtgärder som stoppar utsläppen – inte utvecklingen."

  Teamledare: Arne Jonsson
 • Vård, hälsa och trygghet
  I detta team pratar vi om allt som rör vård, omsorg och olika typer av stöd. Hit hör även frågor som rör kriminalitet, trygghet, jämställdhet, kultur och fritid.

  "Vi vill ha en nära och tillgänglig vård. Alla människor ska känna trygghet i att vården finns till hands när de behöver den. Vi vill även att alla ska få den omsorg och det stöd som behövs i livets olika skeden. Vi vill också ha ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv och Eskilstuna ska givetvis vara en trygg plats att leva på – överallt och för alla."

  Teamledare: Leena Kumpula och Malin Kruhsberg

Hur går jag med?

Är du intresserad av att gå med i ett (eller flera) team är du hjärtligt välkommen att höra av dig till respektive teamledare. Klicka på namnet så öppnas ditt mejlprogram automatiskt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.