Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelsen

Kretsstyrelsen är partiets lokala styrelse i Eskilstuna. Styrelsen ansvarar för organisatoriska frågor och partiets lokala utveckling. Kontakta oss gärna!

Ordförande
Maria Dahlin

Vice ordförande
Lillemor Nordh

Sekreterare
Elina Nordberg

Kassör
Anders Kullstam

Ledamöter
Fredrik Anderson
Anna-Maria Lindqvist Arrue
Arne Jonsson
Carlos Costa
Georg Hall Blixt
Hanna Larsson
Leif Lundborg
Mattias Stjernström
Heidi Greijer (ersättare)
William Larsson (ersättare)
Ann-Cathrin Rothlind (adjungerande)