Valet 2022

I september 2022 är det val i Sverige. Det kan kännas avlägset, men vi i Centerpartiet i Eskilstuna arbetar redan för fullt med att utveckla vår politik och våra valfrågor och ta fram en riktigt bra laguppställning till nästa mandatperiod.

Här kan du läsa mer om vad som händer just nu och hur du kan bli delaktig. Mer information läggs ut löpande.

Vill du veta mer om valet 2022? Kontakta oss gärna!

sol-has-bg sol-light-text

Vad händer just nu?

Det är mycket arbete som behöver göras inför ett val. Just nu är planeringen och förberedelserna i full gång hos oss. Fokus ligger på att ta fram vårt valprogram och att hitta personer som vill stå på vår valsedel.

Framtagning av vår valsedel

Inför varje allmänt val fastställer partierna sina valsedlar (de lappar som du använder för att rösta i valet). Varje parti har sin partivalsedel, en vit för kommunen, en blå för regionen och en gul för riksdagen. På de olika valsedlarna står, utöver partinamnet, en lista med namn på de företrädare för partiet som man kan personrösta på.

Namnen som står på valsedlarna utses av respektive parti och det arbete pågår just nu för fullt runt om i Sverige. Hur det arbetet görs fungerar olika i olika partier. Vi har en öppen nominering, vilket betyder att alla kan föreslå sig själva eller någon annan till att stå på våra valsedlar.

Så nominerar du dig själv eller någon annan till vår valsedel

Vägen fram till valsedelså går det till

Valmyndigheten informerar – så fungerar en valsedel 


Utveckling av vårt valprogram

Ett valprogram är en sammanställningar av de politiska förslag som vi som parti vill genomföra efter nästa val. Att ta fram ett valprogram är ett stort och viktigt arbete som lägger grunden för vår valrörelse och för vårt arbete under mandatperioden 2022-2026.

Alla våra medlemmar är välkomna att vara med och utveckla vår politik och ta fram våra valfrågor inför valet 2022. Arbetet görs i våra fyra arbetsteam, där varje team själva styr sitt arbete inom sitt fokusområde.

Så engagerar du dig i våra team

Vägen fram till valprogram så går det till

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.