VÅR politik

Vi i Centerpartiet vill att Eskilstuna ska vara en stad för alla, där det är möjligt att bo, leva och verka hållbart överallt.

Vi vill även att Eskilstuna ska vara en modig kommun i framkant, där tillväxt och nya jobb skapas med största hänsyn till klimatet och miljön.

Och vi vill att Eskilstuna ska vara en trygg plats att leva på, där människor känner framtidstro och bär sin del av det gemensamma ansvaret för vår kommun.

Handlingsprogram för Centerpartiet i Eskilstuna 2018-2022

sol-has-bg

Vår politik

Vi arbetar just nu för att få igenom så mycket av vår politik som möjligt innan mandatperioden 2018-2022 är slut. Dessa är våra tre viktigaste områden:

Vår politik i Majoriteten

Centerpartiet i Eskilstuna sitter sedan 2014 i majoritet med Socialdemokraterna och Moderaterna. Under denna mandatperiod arbetar vi tillsammans för:

  • Jobben är vår viktigaste politiska prioritering, men även utbyggnaden av välfärden. 70 förskoleavdelningar, fem äldreboenden och flera skolor ska byggas.
  • Vår politik bygger på att arbeta långsiktigt och förebyggande. Insatser måste sättas in där de gör störst nytta över tid. De ekonomiska och personella resurserna är begränsade. Därför är det alltid av yttersta vikt att göra rätt sak vid rätt tillfälle.

Majoritetens handlingsprogram 2018-2022

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.