Vår politik

Centerpartiet i Eskilstuna arbetar för att göra det enklare att bo, leva och verka hållbart i alla delar av vår kommun. För oss är det viktigt att det finns jobb, utbildning, vård och stöd åt alla. Vi är även Eskilstunas gröna röst som med en ansvarsfull klimatpolitik vill nå bortom klimatmålen.

I vårt handlingsprogram kan du läsa mer om vilken politik som vi vill driva igenom under de kommande åren.

Handlingsprogram för Centerpartiet i Eskilstuna 2018-2022

sol-has-bg

Våra viktigaste Frågor

Majoritetens viktigaste frågor

I Centerpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas samarbetsprogram
90 steg för ett tryggt och starkt Eskilstuna kan du läsa om vad vi som majoritet
vill fokusera på under mandatperioden 2018-2022.

Läs mer om samarbetsprogrammet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.