Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Vår politik

Vi tror på hela Eskilstuna. Det ska gå att bygga, bo, arbeta, driva företag och leva hållbart i alla delar av vår kommun. Och det ska finnas jobb, utbildning och vård åt alla, oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Vi vill att Eskilstuna ska vara en trygg, trivsam och välkomnande plats med aktiva medborgare som kan och vill ta ansvar, både när det gäller oss själva, våra medmänniskor och klimatet och miljön.

Utifrån det formar vi vår politik. Läs gärna mer i vårt lokala handlingsprogram.

Handlingsprogram för Centerpartiet i Eskilstuna 2019-2022