Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Vi vill stärka individens egna val

Frihet

Vi vill att staten ska göra det den är till för, att säkra rättsordningen och spelreglerna i samhället. Utöver det tycker vi att medborgarna i hög grad ska kunna bestämma över sitt eget liv genom egna och fria val. Men givetvis aldrig på bekostnad av någon annan, vi strävar efter ett samhälle med aktiva medborgare som kan och vill ta ansvar. I Eskilstuna ska alla kunna leva i frihet med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Därför vill vi bland annat:

  • Att staten skyddar de svagaste och mest utsatta.
  • Att staten ger alla samma livschanser, genom likvärdig utbildning, vård och omsorg.
  • Att staten erbjuder en grundläggande ekonomisk trygghet i livets olika skeden.
  • Främja människors initiativ, drivkrafter och entreprenörskap.
  • Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man väljer att bo.
  • Uppmuntra att människor genom föreningslivet tillsammans äger och driver viktiga samhällsfunktioner som kommer alla till del.
  • Ge varje människa makt att ta itu med de egna utmaningarna.
  • Bevara respekten för den enskildes personliga integritet.
  • Skydda grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, som exempelvis yttrande-, tryck- och meddelarfrihet.

Fler viktiga Frågor