Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Vi tar ansvar för en hållbar framtid

Hållbarhet

Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och vi kommer att behöva genomföra stora förändringar för att trygga vår framtid på den här planeten. Men vi ser inga motsättningar mellan ett ambitiöst klimat- och miljöarbete och övriga politiska utmaningar. Tvärtom är vi helt övertygade om att en kommun i framkant inom hållbarhet både lockar fler att bosätta och etablera sig och skapar nya företag och arbetstillfällen.

Därför vill vi bland annat:

  • Omedelbart fasa ut alla fossila energislag, både när det gäller kommunkoncernen och kommunens geografiska område.
  • Möjliggöra för såväl storskalig som småskalig produktion av vind- och solkraft.
  • Satsa på fossilfri drivmedelsförsörjning genom en ny biogasanläggning, fler tankställen för biogasfordon och fler laddplatser för elfordon.
  • Värna lokala jordbruk som levererar produkter som är säkra, har hög kvalitet och som produceras med höga krav på djurskydd.
  • Att barn, unga och äldre serveras sund och närodlad mat som tillagas direkt på plats.
  • Stötta och uppmuntra gröna näringar som jordbruk, skogsbruk och stadsodling för en långsiktigt hållbar lokal utveckling.
  • Bevara ett öppet landskap som gagnar den biologiska mångfalden.
  • Stötta och uppmuntra de företag och föreningar som vill göra kloka klimat- och miljösatsningar.
  • Stötta och uppmuntra kollektivt resande, både när det gäller bussar, tåg, organiserade samåkningstjänster, bilpooler och samordning av privata och offentliga tjänster (som skolskjutsar, färdtjänst och leverans av post).
  • Uppmuntra och underlätta för medborgarna att göra hållbara val i sin vardag.

Fler viktiga Frågor