Vi värnar om hela eskilstuna

Helhet

Arbetslösheten är alldeles för stor i Eskilstuna. Vissa grupper står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att ta sig in eller tillbaka. Vi ser även en klyvning mellan staden och landsbygden, mellan stora tillväxtområden och glömda små grusvägar. Så vill vi inte ha det! Vi tror på hela Eskilstuna ­– på alla kommundelarna och på att alla som bor och verkar här.

Därför vill vi bland annat:

  • Göra det lättare att bygga på landsbygden och på andra attraktiva lägen genom bland annat effektivare bygglovsprocesser och förändringar i strandskyddet.
  • Ha mer flexibilitet i stadsbyggandet. Lösningarna på landsbygden behöver inte se ut som i staden, byggandet av en fotbollsarena eller simhall i tätorten kan kompletteras med upprustade fotbollsplaner och badstränder på landsbygden.
  • Bevara, utveckla och bygga ut service som skolor, äldrevård och affärer även i glesbefolkade områden.
  • Att villkoren för turism på landsbygden förbättras, till exempel genom att medge småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker och gårdsförsäljning.
  • Uppmuntra och skapa fler möjligheter att driva och starta företag och förenkla för företag att skapa jobb i hela kommunen, inte bara i tätorten och i tillväxtområdena.
  • Göra det enklare för människor att få sitt första jobb och göra det mer attraktiv att välja jobb som inte kräver flera års studier.
  • Motverka att människor hamnar i social utsatthet, trångboddhet och parallella samhällsstrukturer och istället får bästa möjliga förutsättningar att bli ett del av vårt svenska samhälle.
  • Att SFI får fler platser och att kvaliteten för utbildningen höjs, för att lättare kunna ta tillvara på individens kompetens.
  • Uppvärdera vårdyrket genom högre lön, bättre arbetsmiljö och löpande fortbildning.
  • Att kunskapsresultaten förbättras i grund- och gymnasieskola genom fokus på de nationella målen.

Fler viktiga Frågor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.