Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Vi vill att alla ska känna trygghet

Pension

Det måste vara tryggt att leva i Eskilstuna. En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Trygghet handlar också om att få stöd och hjälp i krissituationer och att alla ska känna sig inkluderade och välkomna.

Därför vill vi bland annat:

  • Ha en nära och tillgänglig vård.
  • Att polisen är närvarande, tillgänglig och synlig för människor i hela kommunen.
  • Att det ska finnas fler fältarbetande socialarbetare i skolor och fritidsgårdar för att snabbt fånga upp ungdomar som är på väg att hamna snett.
  • Att organisationer som aktivt arbetar med drogfria alternativ får särskilt stöd.
  • Att nolltolerans för unga lagöverträdare införs och att föräldrar till unga lagöverträdare ges mer stöd.
  • Att ett häkte placeras i Eskilstuna.
  • Att stödet till kvinnojouren och brottsofferjouren byggs ut.
  • Att nolltolerans mot våld mot kvinnor och sexuella trakasserier ska gälla.
  • Att människor ska behandlas utifrån de individer de är, inte utifrån vilket kön de har.
  • Att ytterligare stärka rättigheterna för HBTQ- personer.

Fler viktiga Frågor