Våra politiker

Centerpartiet i Eskilstuna har närmare 30 aktiva förtroendevalda politiker som arbetar för att förverkliga vår politik. Det gör de i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i olika nämnder, bolag, råd, utskott, stiftelser och beredningar. Nästan alla är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Det interna arbetet i partiet leds av vår kretsstyrelse.

Vill du veta mer om vilka vi är? Kontakta oss gärna!

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.