Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Våra politiker

I kommunfullmäktige i Eskilstuna representeras Centerpartiet av fyra politiker. Vi har även ett stort antal politiker som är ledamöter i nämnder, bolag, råd, utskott, stiftelser och beredningar. Samtliga är kommuninvånare som valt att engagera sig vid sidan av sitt ordinarie arbete. Vi har även ett kommunalråd som arbetar heltid och en politisk sekreterare som arbetar deltid med sina uppdrag i kommunen.

Vill du också engagera dig? Kontakta oss gärna!