Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Förtroendevalda

Våra förtroendevalda politiker representerar Centerpartiet i Eskilstuna kommuns olika nämnder och styrelser.   

Gruppledare

Arne Jonsson


Kommunalråd

Arne Jonsson


Kommunstyrelsen

Ordinarie Arne Jonsson

Ersättare Mattias Stjernström


Kommunfullmäktige

Arne Jonsson

Lillemor Nordh

Mattias Stjernström

Maria Dahlin


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Håkan Ingårda


Förskolenämnden

Stina Söderström


Grundskolenämnden

Elin Ericsson


Gymnasienämnden

Ann-Carina Carlsson


Kultur- och fritidsnämnden

Jenny Bergh


Miljö- och räddningstjänstnämnden

Anders Kullstam


Servicenämnden

Ordförande Arne Jonsson

Ersättare Margaretha Westermark


Socialnämnden

Ordinarie Maria Hopstadius

Ersättare Heidi Greijer


Stadsbyggnadsnämnden

Ordinarie Anders Nordin

Ersättare Gunnar Bildt


Torshälla stads nämnd

1:e vice ordförande Lillemor Nordh


Valnämnden

Ordinarie Lillemor Nordh

Ersättare Anna-Maria Lindqvist Arrué 


Vård- och omsorgsnämnden

Ordinarie Miriam Holm

Ersättare Maria Dahlin


Överförmyndarnämnden

Ersättare Thomas Ohlsson


Eskilstuna Energi och Miljö

1:e vice ordförande Mattias Stjernström


Eskilstuna Kommunfastigheter

Anna Bildt


Eskilstuna Kommunföretag

Thomas Ohlsson


Eskilstuna Logistik & Etablering

Carlos Costa


Arvodeskommittén

Thomas Ohlsson


Jämställdhetsberedningen

Vice ordförande Maria Hopstadius


Kommunala revisorer

Margareta Svedbjörk


Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Anna-Maria Lindqvist Arrué 


Landsbygdsrådet

Ordförande Arne Jonsson


Kommunala pensionärsrådet

Miriam Holm


Personalutskottet

Mattias Stjernström


Stiftelsen Barvagården

Ebbe Bjelkefelt


Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt

Åse Wigerblad

Mona Gustafsson

Jenny Ingårda