Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelsen

Kretsstyrelsen är partiets lokala styrelse i Eskilstuna. Styrelsen ansvarar för organisatoriska frågor och partiets lokala utveckling.

Ordförande
Maria Dahlin

Ledamöter
Arne Jonsson
Carlos Costa
Mattias Stjernström
Maria Hopstadius
Gunnar Bildt
Lillemor Nordh
Tommy Ellfolk
Jenny Bergh
Anders Kullstam
Anna-Maria Lindqvist Arrue
Ann-Carina Carlsson
Georg Hall Blixt
Ann-Cathrin Rothlind

Politisk sekreterare
Elina Nordberg