Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

Nämnder och styrelser

Centerpartiet har följande representanter i nämnder och styrelser i Eskilstuna under mandatperioden 2019-2022:   

Kommunstyrelsen

Ledamot Arne Jonsson

Ersättare Mattias Stjernström


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Vakans (kontakta oss gärna vid intresse)


Förskolenämnden

Ledamot Stina Söderström


Grundskolenämnden

Ledamot Elin Ericsson


Gymnasienämnden

Ledamot Heidi Greijer


Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot Leena Kumpula


Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ledamot Anders Kullstam


Servicenämnden

Ordförande Arne Jonsson

Ersättare Margaretha Westermark


Socialnämnden

Ledamot Maria Hopstadius

Ersättare Heidi Greijer


Stadsbyggnadsnämnden

Ledamot Anders Nordin

Ersättare Gunnar Bildt


Torshälla stads nämnd

1:e vice ordförande Lillemor Nordh


Valnämnden

Ordförande Lillemor Nordh

Ersättare Amy Lindqvist


Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot Miriam Holm

Ersättare Maria Dahlin


Överförmyndarnämnden

Vakans (kontakta oss gärna vid intresse)


Eskilstuna Energi och Miljö

1:e vice ordförande Mattias Stjernström


Eskilstuna Kommunfastigheter

Ledamot Miriam Holm


Eskilstuna Kommunföretag

Vakans (kontakta oss gärna vid intresse)


Eskilstuna Logistik & Etablering

Ledamot Carlos Costa


Arvodeskommittén

Vakans (kontakta oss gärna vid intresse)


Jämställdhetsberedningen

Vice ordförande Maria Hopstadius


Kommunala revisorer

Ledamot Margareta Svedbjörk


Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Ledamot Amy Lindqvist


Landsbygdsrådet

Ordförande Arne Jonsson


Kommunala pensionärsrådet

Ledamot Miriam Holm


Personalutskottet

Ledamot Mattias Stjernström


Stiftelsen Barvagården

Ledamot Ebbe Bjelkefelt


Nämndemän i tingsrätten

Åse Wigerblad

Mona Gustafsson

Jenny Ingårda

Malin Kruhsberg


Nämndemän i förvaltningsrätten

Sara Jälmestål