Vårt parti

Våra rötter finns hos de bönder som ägde sina egna gårdar och kämpade för sin frihet i början av 1900-talet. Då liksom nu är vi ett parti för småföretagare.

Vi har också alltid varit en folkrörelse. Än idag så ser vi ideella föreningar och människors egen vilja att förändra som grundmotorn i Centerpartiet.

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss gärna!

sol-has-bg

Historia

Centerpartiet bildades 1910 som en självständig och folklig politisk kraft inriktad på att föra landsbygdsbefolkningens talan. I början av 1900-talet arbetade vi hårt för att förbättra lantbrukarnas situation och stärka deras inflytande i samhället. Efter hand breddades politiken till att omfatta hela det politiska fältet, men landsbygden och dess utveckling är än idag en av våra viktigaste frågor. 

Genom lantbrukarens tradition att bruka naturen har vi lärt oss att tänka långsiktigt och ta hänsyn till miljön. Genom hela historien har vi arbetat hårt för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi var det första riksdagsparti som hade en kvinna som partiledare och sedan länge har vi det största kvinnoförbundet. Centerpartiet har alltid varit ett öppet parti, med stort fokus på medmänsklighet, rättvisa och demokrati. Vi har också alltid varit en folkrörelse. Än idag så ser vi ideella föreningar och människors egen vilja att förändra som grundmotorn i vårt parti. Och vi har alltid försvarat rätten att själv forma sitt liv oavsett vem man var eller var man kom ifrån, värderingar som finns med oss än idag.

Våra värderingar

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

  • Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt.
  • Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.
  • Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd.
  • Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.