Centerpartiet i kyrkan

Landskapsbild

Centerpartiet står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Värdegrund och kristen tro

Centerpartiets värdegrund är grunden för vårt handlande. I värdegrunden uttrycks alla människors lika rätt och värde. Samma tanke återfinns i vår bibel. "Här är inte jude eller grek, slav eller frii, man eller kvinna....

Närodlad politik

Centerpartiet står för "Närodlad politik". Det gäller naturligtvis också inom kyrkopolitiken. Det innebär att utvecklingen och besluten fattas så nära människorna som möjligt.

De som verkar inom kyrkopolitiken utgår från den kristna tron och centerpartiets värdegrund.

Vårt arv påminner oss om hur viktigt det är att vara rädd om miljön, Guds skapelse, och använda våra resurser så ansvarsfullt som möjligt.

Centerpartiet har som folkrörelse alltid engagerat sig i både samhälle och kyrka. Med denna övertygelse har Centerpartiet varit drivande att också kvinnor skulle kunna vigas till prästtjänst och biskop.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.