Vad tycker vi?

sol-has-bg


tillväxt, trygghet och hållbarhet i hela kommunen

Vi ska tillsammans ta till vara på de goda förutsättningar som finns runt om i våra orter, så att fler vill bo i och bygga sin framtid i Flens kommun oavsett var ifrån man kommer.

Genom dialog och samverkan vill vi:

  • uppnå tillväxt
  • öka tryggheten genom hela livet
  • säkra hållbarhet, och
  • skapa utveckling i hela kommunen

Läs mer om vad vi vill inom varje av dessa områden i länkerna till höger.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.