Flen
Centerpartiet lokalt
  • / Vad tycker vi?

Vad tycker vi?


tillväxt, trygghet och hållbarhet i hela kommunen

Vi ska tillsammans ta till vara på de goda förutsättningar som finns runt om i våra orter, så att fler vill bo i och bygga sin framtid i Flens kommun oavsett var ifrån man kommer.

Genom dialog och samverkan vill vi:

  • uppnå tillväxt
  • öka tryggheten genom hela livet
  • säkra hållbarhet, och
  • skapa utveckling i hela kommunen

Läs mer om vad vi vill inom varje av dessa områden i länkerna till höger.