Bild

För att bygga en hållbar framtid för Flens kommun behöver utvecklingen vara både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. För Centerpartiet i Flen är håll-barhet viktigt. Både när det gäller hur vi använder energi och tar vara på miljön, men också hur vi tar hand om de människor som bor och arbetar i kommunen. 

Vi vill att Flens kommun ska använda ny teknik, t.ex. när det gäller förnybar energi.

Centerpartiet i Flen har de senaste åren varit drivande i att höja kvaliteten i kommunens kök. Vi vill fortsätta utvecklingen av kommunens kök med råvaror som är närproducerade och lever upp till svensk miljö- och djurskyddslag-stiftning. 

En av de viktigaste resurserna i kommunen är de människor som dagligen säkrar att våra barn får utbildning, de äldre får omsorg, och företagare och kommuninvånare får en bra service när de behöver kommunens hjälp. Vi vill fortsätta arbetet med att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, ett ar-bete som vi i Centerpartiet har varit drivande i att starta. 

Stabilitet i kommunens ekonomi är grundläggande för en hållbar utveckling och för att Flens kommun ska kunna ha en konkurrenskraftig skattesats som stimu-lerar jobb och företagande.

För att nå hållbarhet på dessa områden vill vi:

  • Satsa på digitalisering i kommunens verksamheter 
  • Säkra att det i kommunen finns infrastruktur för fossilfria drivmedel för framtiden, typ el, biogas och etanol
  • Säkra att alla kommunens verksamheter och fastigheter har en effektiv energianvändning
  • Verka för att utveckla förnybara energikällor i kommunen
  • Verka för mer närproducerade livsmedel i kommunen kök
  • Fortsätta satsningen på kommunen som en attraktiv arbetsgivare
  • Verka för att göra Gårdsjön badbar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.