Bild

Tillväxten i Flens kommun drivs både av en växande befolkning och av att näringslivsklimatet har förbättrats under de senaste åren. Samtidigt har Flens kommun en utmaning med hög arbetslöshet.

Det leder till att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. För att bemöta detta krävs insatser som säkrar att både våra unga och nyanlända kan bidra till kommunens tillväxt. För det krävs ett nära samarbete mellan lokala företagare och kommunens utbildningar. Det gäller både på gymnasienivå, KomVux och inom SFI.

Centerpartiet har varit drivande för att ta fram en näringslivsstrategi i nära samarbete med kommunens företagare. Dialog och samverkan har varit ledord i processen att ta fram strategin och kommer att vara lika viktigt när den ska förverkligas.

För att få in nya aktörer och investeringsvilja på bostadsmarknaden i Flens kommun anser Centerpartiet att en del av kommunens hyresfastigheter bör säljas till seriösa förvaltare. Fler aktörer på bostadsmarknaden och ett bättre utbud av attraktiva bostadsrätter och hyreslägenheter ger underlag för tillväxt och ökad befolkning.

Kommunens eget arbete som myndighet är viktigt för det lokala näringslivet. För Centerpartiet i Flen är det viktigt att näringslivet upplever en hög servicenivå och ett bra bemötande när de är i kontakt med Flens kommun.

För en fortsatt tillväxt i Flens kommun vill vi:

  • Prioritera samarbete mellan kommunen och näringslivet, t.ex. genom det näringslivsråd som håller på att bildas
  • Vidareutveckla ”En väg in” och se över och förenkla dagens avgiftssystem
  • Halvera kostnaderna för försörjningsstöd inom 2 år
  • Säkra att personer med försörjningsstöd får en individuell plan för att kunna komma till egen försörjning
  • Utveckla samarbetet mellan kommunens företag och gymnasieskolan/KomVux
  • Förbättra SFI och kombinera med praktikarbete

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.