Bild

Centerpartiets inställning är att det skall finnas bra förutsättningar för att leva, arbeta och driva företag oavsett var du bor. Därför har Centerpartiet i Flen under flera år arbetat aktivt för utveckling på landsbygden och i tätorterna och det arbetet vill vi fortsätta.

En viktig del är den positiva utvecklingen inom skolan i Flens kommun. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla skolorna i såväl tätort som på lands-bygden.

Flens kommun har bra förutsättningar för att möta de utmaningar vi står inför att bevara och förbättra möjligheterna till ett bra liv.

Det handlar om att ta till vara och bygga vidare på det engagemang som finns runt om i alla kommundelarna. Vi vill fortsätta skapa förutsättningar för att bo och verka i hela kommunen, vilket kräver satsningar på kommunikationer.

För att uppnå utveckling i hela kommunen vill vi:

  • Förstärka arbetet med landsbygds- och ortsutveckling
  • Driva frågan om utökad kollektivtrafik utanför tätorterna, kompletteringstrafik, anropsstyrd trafik samordnad med färdtjänst och skolskjuts
  • Satsa på säkra skol-, gång- och cykelvägar
  • Fullfölja bredbandssatsningen snarast

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.