Ett starkt team

- med styrka att förändra!


Kommunfullmäktige gruppen i Flen 2015-2018

Centerpartiet i Flens kommunfullmäktigegrupp, som består av

Övre raden: Roger Tiefensee, Karina Krogh, Jenny Hammarlund, Abdurahman Hassan Hussein, Ingegerd Branting och Anders Iwerbo


I Centerpartiet i Flen arbetar vi på två sätt; dels genom våra förtroendevalda och genom vår kretsstyrelse.

Förtroendemannagruppen

Centerpartiets förtroendemannagrupp består av Centerpartiets representanter i kommunens nämnder och bolag.

Centerpartiet i Flen har ledamöter i alla nämnderna i kommunen och till höger kan du läsa mer om vilka vi är och vilka nämnder vi sitter i.

Förtroendemannagruppens roll och ansvar är att driva Centerpartiets politik i kommunens verksamhet.

Roger Tiefensee är gruppledare för förtroendemannagruppen.

Kretsstyrelsen

Centerpartiets kretsstyrelse ansvarar för kretsens verksamhetsplan och ekonomi och för att regelbundet bjuda in kretsens medlemmar i partiets arbete.

 Karina Krogh är ordförande för kretsstyrelsen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.