Flen
Centerpartiet lokalt
  • / Vilka är vi?

Ett starkt team

- med styrka att förändra!


Kommunfullmäktige gruppen i Flen 2015-2018

Centerpartiet i Flens kommunfullmäktigegrupp, som består av

Övre raden: Tomas Johansson, Tage Persson, Kjerstin Gustafsson, Anders Jonsson Jenny (och Hillevi) Hammarlund

Nedre raden: Anders Iwerbo, Karina Krogh och Roger Tiefensee

 

I Centerpartiet i Flen arbetar vi på två sätt, dels genom våra förtroendevalda och genom vår kretsstyrelse.

Förtroendemannagruppen

Centerpartiets förtroendemannagrupp består av Centerpartiets representanter i kommunens nämnder och bolag.

Centerpartiet i Flen har ledamöter i alla nämnderna i kommunen och till höger kan du läsa mer om vilka vi är och vilka nämnder vi sitter i.

Förtroendemannagruppens roll och ansvar är att driva Centerpartiets politik i kommunens verksamhet.

Karina Krogh är gruppledare för förtroendemannagruppen.

Kretsstyrelsen

Centerpartiets kretsstyrelse ansvarar för kretsens verksamhetsplan och ekonomi och för att regelbundet bjuda in kretsens medlemmar i partiets arbete.

 Anders Iwerbo är ordförande för kretsstyrelsen.