Flen
Centerpartiet lokalt

Barn-, utbildnings-och kulturnämnden

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i Barn-, utbildning-, och kulturnämnden

Jenny Hammarlund, ledamot, jenny.hammarlund@flen.se

Roger Tiefensee, ordförande , roger.tiefensee@flen.se

Jenny G Andersson, ersättare, jenny.g.andersson@flen.se

Jenny Hammarlund, Roger Tiefensee, Jenny G. Andersson