Flen
Centerpartiet lokalt

Barn-, utbildnings-och kulturnämnden

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i Barn-, utbildning-, och kulturnämnden

Jenny Hammarlund, ledamot, jenny.hammarlund@flen.se

Sirak Amanuel, ersättare, sirak.amanuel@flen.se

Jenny Hammarlund, Roger Tiefensee, Jenny G. Andersson