Flen
Centerpartiet lokalt

Barn-, utbildnings-och kulturnämnden

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i Barn-, utbildning-, och kulturnämnden

Jenny Hammarlund, ledamot, jenny.hammarlund@flen.se