Flen
Centerpartiet lokalt

De kommunala bolagen

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i de kommunala bolagen:

Göran Boström, Tomas Johansson, ANders Iwerbo, ledamöter i bolag 2015-2018

 Sörmland Vatten och Avfall AB: Göran Boström

Flens Bostads AB: Tomas Johansson

Flens Kommunfastigheter AB: Anders Iwerbo