Flen
Centerpartiet lokalt
Ledamöter KS 2015-2018 Ingegerd Branting, Karina Krogh, Kjerstin Gustafsson

Ingegerd Branting, Karina Krogh och Kjerstin Gustafsson

Kommunstyrelsen

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i kommunstyrelsen

Karina Krogh, 2 viceordförande, karina.krogh@flen.se

Kjerstin Gustafsson, ersättare, kjerstin.gustafsson@flen.se

Ingegerd Branting, ersättare, ingegerd.branting@flen.se