Text

Kretsstyrelsen

Bild

I vår kretsstyrelse sitter:

Therés Eriksson, ledamot,

Anders Iwebo, ledamot,

Ingegerd Branting, ledamot,

Göran Boström, ledamot,

Karina Krogh, ordförande, karina.krogh@centerpartiet.se, tel: 076 814 6200

 

Dessutom är följande adjungerad till styrelsen:

Gruppledare Roger Tiefenssee

Kassör Hans Sköld

Kyrkopolitiskt ansvarig Nils Erik Jacobsson, nilserik.jacobsson@centerpartiet.se Tel: 070 237 0367

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.