Flen
Centerpartiet lokalt

Text

Kretsstyrelsen

Bild

Ingress

Anders Iwerbo, ordförande, anders.iwerbo@centerpartiet.se Tel. 070 815 7655

Didrik Tångeberg, vice ordförande. Tel 076 803 2600

Göran Boström, sekreterare, Tel 073 182 7021

Ingegerd Branting, ledamot, Tel: 073 352 8533

Anders Hermansson, ledamot, Tel: 070 593 8898

 

Dessutom är följande adjungerad till styrelsen:

Kassör Hans Sköld, Tel: 070 583 4668

Kyrkopolitiskt ansvarig Nils Erik Jacobsson, nilserik.jacobsson@centerpartiet.se Tel: 070 237 0367