Flen
Centerpartiet lokalt

Samhällsbyggnadsnämnden

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden

Tage Persson, ordförande, tage.persson@flen.se

Tommy Axner, ersättare, tommy.axner@flen.se

Tage Persson och Tommy Axner, Samhällsbyggnad 2015-2018