Flen
Centerpartiet lokalt

Samhällsbyggnadsnämnden

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden:

Tommy Axner, ersättare, tommy.axner@flen.se

Tommy Axner