Flen
Centerpartiet lokalt

Socialnämnden

Centerpartiet i Flen har följande ledamöter i socialnämnden:

Anders Jonsson, 2. viceordförande, anders.jonsson@flen.se

Kjerstin Gustafsson, ersättare, kjerstin.gustafsson@flen.se

Anders Hermansson, ersättare, anders.hermansson@flen.se