Gnesta
Centerpartiet lokalt

Hej Centervänner!!

En rapport från kommunhuset.

Gnesta kommun är, som hela Sverige, i en situation som ingen vet vart den
kommer att ta vägen.
Viruset Covid-19 är nu det som upptar i stort sett all vår tid
här i kommunhuset, allt för att kunna upprätthålla kommunens verksamhet i så
stor utsträckning som möjligt med fokus på framför allt skolan o äldreomsorgen.

Vi uppmanar alla som känner sig snuviga o förkylda att stanna hemma, undvik kontakter
med personer i riskgrupper samt håll er uppdaterade om Folkhälsomyndighetens råd.

Kommunala möten som inte måste genomföras skjuts på framtiden, politiska meningsskiljaktigheter
sätts åt sidan, nu har vi fullt fokus för att lösa de akuta problem som dyker upp, vilket vi gör i
fullt samförstånd för Gnestas bästa.

Jag vill samtidigt uppmana er att inte gripas av panik, utan försök leva som vanligt i den utsträckning som det är möjligt. Gynna vårt lokala näringsliv, vi måste handla kontinuerligt för att de skall klara sig igenom denna kris.
Genom att alla tar ansvar och hjälps åt kommer vi att klara detta tillsammans.

Vi följer utvecklingen noga och har kontinuerligt möten i KS presidiet för att kunna ta snabba beslut.

Er representant i kommunhuset.
Håkan Ekstrand

sol-has-bg

Senaste nytt från Gnesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.