Gnesta
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet i gnesta

 

VALPROGRAM 2019 - 2022


Varje elev har rätt att inhämta högsta möjliga kvalitet på kunskap i våra skolor.

 • värna landsbygdsskolorna
 • öka samarbetet mellan grundskolan, högskolan
 • och näringslivet
 • säkra ett tydligt ledarskap på varje skola
 • utveckla möjligheter till praktikplatser

Centerpartiet i Gnesta vill skapa hopp och framtidstro i vårt samhälle.

 • synliga poliser
 • grannsamverkan
 • nattvandrare
 • ett engagerat föreningsliv


I Gnesta kommun ska man kunna bo i en attraktiv och trygg miljö, med närhet till naturen.

 • skapa en familjecentral med öppen förskola
 • utveckla fler alternativ till serviceboende
 • underlätta för val av omsorg
 • se över kriterier för särskilt boende
 • förenklade byggregler utanför planlagt område


Det måste bli enklare att bygga och bo på landsbygden samt att driva företag som kan växa och skapa jobb. Så får vi en livskraftig och blomstrande landsbygd.

 • ansvarsfull användning av åkermark
 • mark för företagsetableringar
 • företagslots
 • företagshotell/företagskluster


Om hela Gnesta ska leva måste förbindelser i alla former finnas i hela kommunen.

 • säkerställa fiber/bredband i hela kommunen
 • verka för avropsstyrd trafik i hela kommunen
 • bygga cykelvägar mellan kommunens orter
 • säkra antalet turer med pendeltåg/regionaltåg och
  anslutande bussar


Gnesta har ett rikt kulturliv och ett föreningsliv som skapar möjligheter till en aktiv fritid.

 • satsa på ett kulturhus, där alla kan mötas, oavsett ålder, bakgrund, språk och kultur – i såväl kulturskolansom studieförbunden
 • fullfölja Gnesta Vattentorns renovering
 • skapa kulturskola i hela kommunen

En ansvarsfull integration
Vi är en folkrörelse där engagerade människor samlas för att föra Sverige och världen FRAMÅT. Då behövs alla – både gamla och nya svenskar.

 

Här är Centerpartiets valsedel

till valet den 9 september ...

 1. Håkan Ekstrand 58 år, Landsbygdsföretagare/politiker, Lebro Gnesta
 2. Mari Klasson 58 år, Leg sjuksköterska, Kalkbacken Gnesta
 3. Erik Granqvist 38 år, Verkstadschef, Hällesta Gnesta
 4. Elin Ekstrand 31 år, Leg sjuksköterska, Berga Björnlunda
 5. Andreas Andersson 33 år, Lantbrukare Blacksta Gåsinge
 6. Ingalill Fredriksson 75 år, Lantbrukare Hallebro Gnesta
 7. Mats Klasson 63 år, Trädgårdstekniker, Frönäs Gnesta
 8. Axel Bodin 54 år, Företagare, Kyrkvägen Stjärnhov
 9. Lena Östling-Andersson 57 år, Kyrkoskrivare, Ekeby Björnlunda
 10. Anna Gunnarsson-Ahlberg 52 år, Familjestödjare, Yttervalla Gnesta
 11. Alf Hedlund 60 år, Lantbrukare, Hässelby Stjärnhov
 12. Per Andersson 50 år, Lantbrukare, Äspetorp Stjärnhov
 13. Sören Granberg 71 år, Entreprenör, Hällesta Gnesta
 14. Anders G Pettersson 55 år, Kemist, Smedsta Gnesta
 15. Dick Olausson 68 år, Deltidspensionär, Avla By Gåsinge
 16. Miyako Soeda Thornton 41 år, Head of Digital Marketing, Hallebro Gnesta
 17. Kerstin Pettersson 59 år, Bildkonstnär, Laxne Gåsinge
 18. Jonas Öberg, 40 år, Företagare, Åsgatan Gnesta
 19. Per Dellrud 59 år, Landsbygdsföretagare, Hallsta Gåsinge
 20. Lill Björk 71 år, Gymnasielärare, Folkdansvägen Gnesta

 

Lill Björk, Sören Granberg, Axel Bodin,Ingalill Fredriksson, Erik Granqvist, Mari Klasson, Håkan Ekstrand och Mats Klasson.

Senaste nytt från Gnesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.