Gnesta
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet i gnesta

 

Remissyttrande på ÖP

"Vi vill att hela kommunen skall leva!"
Vad vore Gnesta utan en levande landsbygd!
Stor uppslutning och livliga diskussioner när Alina Ruda från samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade Gnesta kommuns nya Översiktsplan.

Kom till Wattrangsborg torsdagen den 1 mars klockan 19.00, var med och skriv vårt remissyttrande på Översiktsplanen.
ÖP finns att läsa på Gnesta kommuns Hemsida.
Det handlar om vår gemensamma framtid!

Tisdagen den 6 mars Nomineringsstämma, kommunlistan beslutas.
Personlig kallelse till alla medlemmar kommer ...

Senaste nytt från Gnesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.