Gnesta
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet i gnesta

 

Varje elev har rätt att inhämta högsta möjliga kvalitet på kunskap i våra skolor.

 • värna landsbygdsskolorna
 • öka samarbetet mellan grundskolan, högskolan
 • och näringslivet
 • säkra ett tydligt ledarskap på varje skola
 • utveckla möjligheter till praktikplatser

Centerpartiet i Gnesta vill skapa hopp och framtidstro i vårt samhälle.

 • synliga poliser
 • grannsamverkan
 • nattvandrare
 • ett engagerat föreningsliv


I Gnesta kommun ska man kunna bo i en attraktiv och trygg miljö, med närhet till naturen.

 • skapa en familjecentral med öppen förskola
 • utveckla fler alternativ till serviceboende
 • underlätta för val av omsorg
 • se över kriterier för särskilt boende
 • förenklade byggregler utanför planlagt område


Det måste bli enklare att bygga och bo på landsbygden samt att driva företag som kan växa och skapa jobb. Så får vi en livskraftig och blomstrande landsbygd.

 • ansvarsfull användning av åkermark
 • mark för företagsetableringar
 • företagslots
 • företagshotell/företagskluster


Om hela Gnesta ska leva måste förbindelser i alla former finnas i hela kommunen.

 • säkerställa fiber/bredband i hela kommunen
 • verka för avropsstyrd trafik i hela kommunen
 • bygga cykelvägar mellan kommunens orter
 • säkra antalet turer med pendeltåg/regionaltåg och
  anslutande bussar


Gnesta har ett rikt kulturliv och ett föreningsliv som skapar möjligheter till en aktiv fritid.

 • satsa på ett kulturhus, där alla kan mötas, oavsett ålder, bakgrund, språk och kultur – i såväl kulturskolansom studieförbunden
 • fullfölja Gnesta Vattentorns renovering
 • skapa kulturskola i hela kommunen

En ansvarsfull integration
Vi är en folkrörelse där engagerade människor samlas för att föra Sverige och världen FRAMÅT. Då behövs alla – både gamla och nya svenskar.

Senaste nytt från Gnesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.