Gnesta
Centerpartiet lokalt

Välkommen till Centerpartiet i Gnesta

 

Vi är landsbygdens röst, vad vore Gnesta utan en levande landsbygd!

Vi har motionerat om en handlingsplan för landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Vi vill gynna byggnation i ytterorterna Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt övrig landsbygd. Genom att bygga enklare bostäder, dit äldre som ej kan eller vill bo kvar i sin villa har möjlighet att flytta, skapar man en flyttkarusell som friställer villor för yngre generationer.
Detta är en förutsättning för att bibehålla pulsen i dessa orter.

Vi vill att infrastrukturen vid Aspliden i Björnlunda byggs ut, det skapar byggklara tomter som efterfrågas.
Vi måste värna om Kvarnbackaskolans överlevnad, ökad inflyttning i Stjärnhov skapar bättre elevunderlag till skolan.

Bredbandsutbyggnaden är på gång och ger möjligheter till distansarbete,
vilket leder till omvandling från fritids- till permanentboende.

Vi anser att centrumutvecklingen i Gnesta tätort bör påskyndas.
Vi vill inrätta en Miljö- och Kulturnämnd för att dessa områden skall lyftas fram.


Centerpartiets representanter i kommunfullmäktige:
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist

Senaste nytt från Gnesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.