Förtroendevalda


Kommunfullmäktige
Håkan Ekstrand, gruppledare 2018 - 2011
Mari Klasson, ledamot
Erik Granqvist, vice ordf Kommunfullmäktige
Elin Ekstrand, ledamot
Andreas Andersson, ledamot
Ingalill Fredriksson, ersättare
Mats Klasson, ersättare
Axel Bodin, ersättare

Kommunstyrelen
Håkan Ekstrand, 2:e vice ordförande
Andreas Andersson, ledamot
Ingalill Fredriksson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Ingalill Fredriksson, 2:e vice ordförande
Axel Bodin, ledamot

Socialnämnden
Mari Klasson, 2:e vice ordförande
Elin Ekstrand, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Andreas Andersson, ersättare

Jävsnämnden
Lena Östling Andersson, ledamot

Valnämnden
Lena Lindberg, vice ordförande

Komunala pensionärs och omsorgsrådet
Sören Granberg, ledamot

Revisionen
Sune Åkerlind, ordförande
Viola Olander, ledamot

Nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt
Lena Lindberg

Borglig begravningsförrättare
Sune Åkerlind

Gnestaortens Fiskevårdsomådesföreningen
Ingalill Fredriksson, ersättare

CEMR - politiska styrgruppen -
Någon ny "jämställdhetsgrupp" har inte valts
Ingalill Fredriksson, ledamot förra mandatperioden

Gemensam Lönenämnd
Ingalill Fredriksson, ersättare

Gemensam Växelnämnd
Lena Lindberg, ersättare

Gemensam Överförmyndarnämnd
Mats Klasson, ledamot

Gemensam Patientnämnd
Sören Granberg, ersättare

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Mats Klasson

Jaktvårdskrets 5
Erik Grankvist

Trosaåns Vattenvårdsförbund
Axel Bodin, ledamot

Kulturutskott
Håkan Ekstrand, ledamot
Ingalill Fredriksson, ersättare

Samkultur Sörmland
Ingalill Fredriksson, ersättare

Mälardalsrådets rådsmöte
Håkan Ekstrand, ersättare

Gnesta Kommunkoncern
Håkan Ekstrand, ledamot

Gnesta Förvaltnings AB
Lars Speicher, ledamot

Gnesta Hem AB
Sören Granberg, ledamot

Gnesta Ungdomsråd
Axel Bodin, kontaktperson


Bild
Kommunfullmäktige 2018 - 2020, fem ledamöter och tre ersättare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.