Gnesta
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

FörtroendevaldaKommunfullmäktige

Håkan Ekstrand, gruppedare 2016 - 2022
Mari Klasson, ledamot
Erik Granqvist, vice ordf Kommunfullmäktige
Elin Ekstrand, ledamot

Andreas Andersson, ledamot
Ingalill Fredriksson, ersättare
Mats Klasson, ersättare
Axel Bodin, ersättare

Kommunstyrelen
Håkan Ekstrnd, 2e vice ordförande
Andreas Andersson, ledamot
Ingalill Fredriksson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Ingalill Fredriksson, 2:e vice ordförande
Axel Bodin, ledamot

Socialnämnden
Mari Klasson, 2:e vice ordförande
Elin Ekstrand, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Andreas Andersson, ersättare

Jävsnämnden
Viola Olander, ledamot

Överförmyndarnämnden
Viola Olander, ledamot

Valnämnden
Lena Lindberg, ordförande

Komunala pensionärs och omsorgsrådet
Sören Granberg, ledamot

Revisionen
Sune Åkerlind, ordförande

Nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt
Lena Lindberg

Borglig begravningsförrättare
Sune Åkerlind

Gnestaortens Fiskevårdsomådesföreningen
Ingalill Fredriksson

CEMR - politiska styrgruppen -
Någon ny "jämställdhetsgrupp" har inte valts
Ingalill Fredriksson, förra mandatperioden

Gemensamma lönenämnden
Ingalill Fredriksson, ersättare

Gemensama växelnämnden
Lena Lindberg, ersättare

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Mats Klasson

Jaktvårdskrets 5
Erik Grankvist

Trosaåns vattenvårdsförbund
Axel Bodin, ledamot

Patientnämnden
Sören Granberg, ersättare

Samkultur Sörmland
Ingalill Fredriksson, ersättare

Mälardalsrådets rådsmöte
Håkan Ekstrand, ersättare

Gnesta kommunkoncern
Håkan Ekstrand, ledamot

Gnesta Förvaltnings AB

Gnesta Hem AB