Gnesta
Centerpartiet lokalt

Enkel fråga till KF-ordf

Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande Sven Andersson angående uteblivet svar till Förvaltningsrätten.

11 september 2016

Efter att flera Laxnebor överklagat omorganisationsbeslutet inom skolan, som gjorde att Laxne skola stängdes, kom två brev från Förvaltningsrätten för yttrande.

Ett daterat 2016-07-13 adresserat till Kommunfullmäktige i Gnesta kommun och ett daterat 2016-07-20 och adresserat till Gnesta kommun.

Omorganisationen är ett politiskt beslut som togs av Kommunfullmäktige, av vilken anledning svarade inte du Förvaltningsrätten?

2016-09-07
Ingalill Fredriksson
2:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden