Motion: Lägg motionssvaren på Hemsidan

Centerpartiet föreslår därför att
alla motionssvar läggs på hemsidan, på samma sätt som interpellationssvaren.

3 april 2016

Till KF den 25 april 2016

Oppositionen skriver motioner ofta och gärna, men vad blev det av alla våra förslag? De avslås, anses besvarade och även bifalls … men vad svarade majoriteten egentligen och blev det som bifölls verkligen verkställt?

Kanske vi som politiker har en känsla för hur lång tid det tog för majoriteten att utreda och ge oss ett svar, men på kommunens Hemsida är det inte enkelt att hitta svaren. Motioner och interpellationer liksom interpellationssvaren finns lättåtkomliga, medan motionssvaren endast finns i nämnd-, kommunstyrelse- eller kommunfullmäktigehandlingarna.

Centerpartiet föreslår därför att
alla motionssvar läggs på hemsidan, på samma sätt som interpellationssvaren.

För Centerpartiet i Gnesta kommun
2016-03-30
Ingalill Fredriksson (C)

SVAR: Majoriteten biföll motionen!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.