Fråga: Får vi hjälp av kommunen med Byalagsbildning?

6 oktober 2015

Enkel fråga, till 1:e vice ordf i KS Ann-Sofie Lifvenhage

vid Kommunfullmäktige den 28 september 2015

I samband med köpet av Gnesta stadsnät, utlovade köparen
Skanova (Telia) en utbyggnad av bredbandsnätet i kommunen.
Vid kontakter med dessa upplyses om att landsbygden, endast
kan få en utbyggnad genom att bilda byalag för att kunna söka statsbidrag till nätbyggnad.

Kommer Gnesta kommun att vara behjälplig vid bildande samt organisering av dessa?

Gnesta den 2015-09-23
Inga-Lill Fredriksson (C)