Interpellation till socialnämndens ordförande ingrid jerneborg glimne

28 januari 2015

Angående nytt äldreboende i Gnesta kommun

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 12 maj 2014 fick socialnämnden uppdrag att ta fram ett förslag inklusive en konsekvensanalys gällande en nybyggnation av ett äldreboende i Gnesta.
Nämnden fick även i uppdrag att återkomma till KF med ett förslag till nytt äldreboende baserat på konsekvensanalysen.

Eftersom Centerpartiet under lång tid propagerat för ett nytt äldreboende då behovet är brådskande vill vi ha svar på följande:

Hur långt har socialnämnden kommit med konsekvensanalysen?
När kan vi räkna med att nämnden återkommer till KF med ett förslag?

Håkan Ekstrand (C)
2015-01-27

Här kan ni läsa svaret:

http://www.gnesta.se/4.3e4b10521156edf518c80007046.html?query=metadata.categories:%22Protokoll%20Kommunfullm%C3%A4ktige%22

Vi i Centerpartiet var inte nöjda med svaret på interpellationen. Nu har vi lämnat in en motion där vi föreslår kommunfullmäktige att:

- snarast antar en tidsplan för när det nya äldreboende skall stå färdigt

- beslutar om att bygga det i flera plan.

- även beslutar om såväl demens- och trygghetsboende som korttids- och växelboende inom ramen för det nya äldreboendet.