Gnesta
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Nära vård - i dag kampanjar vi över hela sverige

Nära vård - i dag kampanjar vi över hela sverige

"Oavsett var man bor i Sverige ska vården vara rättvis, tillgänglig och nära" säger Annie Lööf

Samtidigt som vi i Gnesta kanpanjade i morse för Nära vård, delade vi ut ett lokalt blad och lite frukost.

Gnestacenterns ställning i aktuella kommunala frågor:

 • Vi jobbar för att HELA kommunen skall erbjudas fiber.
 • Vi stödjer idrottshallens placering vid Hagstumosse.
 • Vi vill underlätta byggande i ytterorterna och på landsbygden.
 • Vi stödjer byggande av en cykelled till Klämmingsberg.
 • Vi vill införa en Kultur- och Miljönämnd.
 • Vi vill att en plan för Gnesta Centrum skall beslutas.
 • Vi vill inrätta ett Kulturhus i kommunen.
 • Vi anser att fler laddstolpar för elfordon skall etableras.
 • Vi vill att ett verksamhetsområde för företagsamhet planeras.
 • Vi vill ha en snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Centerpartiets representanter i kommunfullmäktige är:

Håkan Ekstrand, hakan.ekstrand@gnesta.se
Lill Björk, libavi@gmail.com
Ingalill Fredriksson, ingalill.fredriksson@gnesta.se
Erik Granqvist, erik@hellesta.se
Mats Klasson, mats.klasson@gnesta.se
Mari Klasson, mari.klasson@gnesta.se

Välkommen med dina frågor!