Motion: Belysning vid Östra Storgatans övergångsställen


Under sommaren 2017 färdigställdes upprustningen av Östra Storgatan till såväl invånares som besökares stora belåtenhet. Infarten till Gnesta centralort har nu blivit både attraktiv och välkomnande.

Nu har höstmörkret smugit sig på och därmed uppdagas en del brister. Bland annat visar det sig att belysningen inte räcker till den östra sidan av gatan, framför allt vid övergångsställena.

Detta torde rättas till innan en olycka inträffar.

Därför menar vi i Centerpartiet

att Östra Storgatan med det snaraste förses med belysning på båda sidor vid dess övergångsställen.

Gnesta den 26 oktober 2017

Lill Björk (C)
Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Erik Granqvist (C)