Lärare är avgörande för elevens framgång i skolan

Alla barn ska bli sedda och få hjälp utifrån sina förutsättningar

Både elever som har svårt att nå kunskapsmålen och de som har lätt för sig ska få utmaningar för att fortsätta utvecklas.

Målet ska vara att alla elever ska gå gymnasiet, och sen vidare ut i livet. För att nå de´ behövs behöriga lärare, som fått tid avsatt för att vara pedagoger

Centerpartiet vill även ha:
Skolor i HELA kommunen
Ny teknik i alla skolor, som även möjliggör distansundervisning
Aktualisera jämställdhetsarbetet, kanske behövs en omstart
Nolltolerans när det gäller mobbning och kränkningar

Elever ska ha en trygg skolgång med bra pedagoger så att de kan
nå kunskapsmålen och få ett gott liv.