Gnesta
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik

Vår politik

Centerpartiet i Gnesta

Varje elev har rätt att inhämta högsta möjliga kvalitet på kunskap i våra skolor.

 • värna landsbygdsskolorna
 • öka samarbetet mellan grundskolan, högskolan
 • och näringslivet
 • säkra ett tydligt ledarskap på varje skola
 • utveckla möjligheter till praktikplatser

Centerpartiet i Gnesta vill skapa hopp och framtidstro i vårt samhälle.

  • värna landsbygdsskolorna
  • öka samarbetet mellan grundskolan, högskolan
  • och näringslivet
  • säkra ett tydligt ledarskap på varje skola
  • utveckla möjligheter till praktikplatser

   Varje elev har rätt att inhämta högsta möjliga kvalitet på kunskap i våra skolor.
   Centerpartiet i Gnesta vill skapa hopp och framtidstro i vårt samhälle.
 • ansvarsfull användning av åkermark
 • mark för företagsetableringar
 • företagslots
 • företagshotell/företagskluster

Om hela Gnesta ska leva måste förbindelser i alla former finnas i hela kommunen.

 • säkerställa fiber/bredband i hela kommunen
 • verka för avropsstyrd trafik i hela kommunen
 • bygga cykelvägar mellan kommunens orter
 • säkra antalet turer med pendeltåg/regionaltåg och
  anslutande bussar


Gnesta har ett rikt kulturliv och ett föreningsliv som skapar möjligheter till en aktiv fritid.

 • satsa på ett kulturhus, där alla kan mötas, oavsett ålder, bakgrund, språk och kultur – i såväl kulturskolansom studieförbunden
 • fullfölja Gnesta Vattentorns renovering
 • skapa kulturskola i hela kommunen

En ansvarsfull integration
Vi är en folkrörelse där engagerade människor samlas för att föra Sverige och världen FRAMÅT. Då behövs alla – både gamla och nya svenskar.