Grönt avdrag gynnar klimatet

Det ska vara billigt och enkelt att göra rätt för miljön. Att smutsa ned ska däremot kosta.

På det sättet vill vi i Centerpartiet uppmuntra privatpersoner och företag att ställa om från fossilt till förnybart, från miljöfarligt till miljövänligt, oavsett om det handlar om att välja en bil eller att välja bort plastkassen i mataffären. Nu presenterar Centerpartiet ett nytt förslag som en morot för att fortsätta arbetet med den gröna omställningen. Vi vill införa ett grönt avdrag, så att den som gör en klimatinvestering i sin lägenhet eller i sitt hus får sänkt skatt. Det ska fungera precis som ROT-avdraget, vilket innebär att man får en rabatt direkt på arbetet. Det kan till exempel handla om att installera solceller på taket, lagra energi i batterier i källaren eller sätta upp en laddbox till elbilen på uppfarten. Till skillnad från det stöd som finns i dag slipper man ansöka, man slipper vänta på att ansökan ska behandlas och man slipper vänta på pengarna. Med ett grönt avdrag blir klimatsmarta investeringar lönsamma, enkla och förutsägbara. Grönt avdrag ska vara effektivare än ROT-avdraget. Vår förslag är att det ska vara dubbelt så stort och även material ska kunna inräknas. Vi tänker fortsätta jobba för att fler ska vilja bidra till den gröna omställningen.

Vi vill se fler solceller på taken och fler laddboxar vid husen. Klimatsmarta produkter och gröna tekniska lösningar ska vara en naturlig del av vår vardag. Grönt avdrag är ett bra steg på vägen dit.

Inger Fredriksson (C)
(Insändaren har varit införd i Katrineholms-Kuriren)