Satsa på kranmärkt vatten

Katrineholm har fint kranvatten gjort av sjövatten som filtrerats genom en grusås.

 

Katrineholm har så fint vatten att det borde användas mer i den kommens verksamhet. Centerpartiet vill i en motion att Katrineholm blir en kranmärkt kommun som väljer kranvatten före vatten på flaska.

Här följer motionen i sin helhet:

"Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Katrineholm har dricksvatten av hög kvalitet, vilket bland annat uppmärksammades för några år sedan när katrineholmsvattnet nådde riksfinalen för Sveriges bästa kranvatten. Vanligt dricksvatten har många fördelar jämfört med flaskvatten. Flaskvatten är dyrare. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kan du köpa minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska. Det levereras dessutom till den plats du vill hämta det. Flaskvattnet medför mer transporter och en ökad miljöbelastning. Därtill kommer risken att flaskorna eller burkarna hamnar i hav, natur och djur.

Svenskt Vatten driver projektet Kranmärkt i syfte att fler ska välja kranvatten. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Centerpartiet anser att kommunen har en viktig roll att i den egna verksamheten agera som förebild för kommuninvånarna och för företag och organisationer som är verksamma i Katrineholm. Katrineholm bör därför bli en Kranmärkt kommun för att fler ska uppmärksamma vårt fina dricksvatten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker verksamheten samt tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.

Katrineholm 14 november 2018

Inger Fredriksson (C) Ann-Charlotte Olsson (C) Victoria Barrsäter (C)