Bättre brandberedskap behövs

Inger Fredriksson påminner i insändaren införd i K-K 27 april om vikten av bättre brandberedskap.

Brandfaran är nu mycket stor i hela Sverige och vi hör redan om skogsbränder och eldningsförbud. Allmänheten måste vara försiktig med eld och allt som kan orsaka gnistbildning. I somras lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om att inventera lantbrukarnas resurser i form av gödseltunnor och liknande för att snabbt kunna sätta in dem i brandbekämpningen. Ännu har inte motionen kommit upp för beslut, vilket är förvånande. Men förhoppningsvis har mobiliseringen ändå startat. För vi behöver använda alla goda krafter i brandbekämpningen.

Inger Fredriksson (C)