Klimatneutrala transporter

Två personer i en bil. I framrutan syns ett rött hus.

"Flera länder har öppnat för försäljningsförbud för bilar med förbränningsmotorer från år 2040. Det borde Sverige ta efter", menar författarna till debattartikeln.

Den nya tekniken ger oss helt nya möjligheter att bygga ett hållbart Sverige, skriver centerpartisterna Gustav Hemming, Martina Johansson, Mattias Claesson och Inger Fredriksson i en debattartikel publicerad i Katrineholms-Kuriren 25 april.

Transportsektorn håller snabbt på att elektrifieras vilket leder till bättre luft och mindre buller. Vi vill skynda på den här utvecklingen. Kommuner och landsting ska gå före och ställa om till helt klimatneutrala transporter. Detta är särskilt viktigt för tyngre fordon. Kommunerna ska bland annat ställa krav på att godstransporter och sophämtning ska ske med eldrivna fordon. Genom att transporterna blir tystare kan även fler ske nattetid.

I dag planeras ny infrastruktur efter prognoser om framtida trafik. Vi vill i stället att man planerar investeringar och åtgärder så att man uppfyller satta mål, så kallad backcasting. Det borde vara huvudalternativ när infrastruktur planeras. Hållbara transportpolitiska mål för miljöpåverkan, luftkvalitet och buller behöver utvecklas jämte målen för säkerhet. Utöver det kan man överväga förbud för fordon som inte klarar vissa utsläppsgränser. Flera länder har öppnat för försäljningsförbud för bilar med förbränningsmotorer från år 2040. Det borde Sverige ta efter och tidigare stoppdatum och fler fordonskategorier borde övervägas.

Den nya tekniken gör också att vi kan minska antalet transporter och även bilar totalt sett. Appar och andra tekniska lösningar gör det enklare att dela en bil på fler personer eller att samordna godstransporter. Men också genom att underlätta för så kallad anropsstyrd kollektivtrafik, där man själv ringer efter kollektivtrafik när man behöver den. Något vi vill utveckla, inte minst på landsbygden.

Olika former av självkörande fordon kommer att revolutionera sättet vi tar oss fram på och hur vi transporterar gods. Redan nu pågår försök att använda drönare för att leverera varor och läkemedel till bland annat öar i skärgården. Inom några år kommer självkörande bilar och varutransporter att revolutionera transporter runt om i vår region. Vi uppmuntrar den nya tekniken och vill att den utvecklas.

Det är även viktigt att vi utvecklar flyget och gör det mer miljövänligt. Vad som behövs är bland annat en färdplan i EU för hållbart flyg och att flygbränsle tas upp i utsläppshandeln. Sedan måste man ge initiativ till företagen att satsa på förnybart bränsle, exempelvis genom differentierade landningskostnader på flygplatser runt om i Europa. Företag ska tjäna på att vara klimatsmarta. För att kunna ta nästa kliv behövs det även en omfördelning i EU:s forskningsprogram där mer pengar går till forskning som är fokuserat på utvecklingen av ett klimatvänligt flyg.

Framtiden ligger för våra fötter och det gäller att våra transportfordon har hängt med i utvecklingen. Det är dags att sätta ner foten och ta gemensamma krafttag för att nå de klimatmål som världens ledare har satt upp. Vi gör detta för oss, våra arvingar och den jord vi lever på.