Aktuellt


Landsbygdens utveckling och framtid

Komunalrådet Martina Hallström (C), inledde livesändningen från Nyköpings kommun tillsammans med kommundirektör Mats Pettersson och Näringslivschef Maria Karlsson. Martina Hallström lyfte landsbygds strategi som togs fram 2012 hon menade att den inte är tillräcklig och att det måste till mycket mer. Martina lyfte att företagandet, boendet och självförsörjningen som viktiga parametrar för den framtida landsbygds strategi. Mycket bra anförande. Mats Pettersson höll med. henne, men menade att bl.a. att pandemin har bromsat strategin Maria Karlsson informerade om att dagens seminarium är en avspark för en tydligare strategi. Martina Hallström ser att det finns stora utmaningar men också stora möjligheter.

Första föreläsning var av Teo Hären, Creative Contryside.Landsbygden har alltid varit kreativ.- Vad måste vi göra enligt Teo?Beskriva verkligheten som den är Stärka det kreativa självförtroendet .Ge dig själv nya intryckAnvända och sprida mer av det nya som kommer. Ha ett öppet sinne.Nästa talar är Peter Eklund, som har skrivit mer än 40 böcker som behandlar bl.a. landsbygden i ett brett sammanhang. Peter Eklund informerade idag om bl.a.- se mångfalden. Vad händer efter pandemin Företagen satsar allt mer på att få arbeta hemma. Detta gör stora möjligheter att kunna bo där man önskar. Framtiden är att man får mycket mer för pengarna små bostäder i storstadsregionerna och kan använda dessa pengar för att få större bostadsyta och därigenom mer för pengarna om man säljer och sköter bostad på landsbygden Peter informerade om att Nyköping växer- men bara på landsbygden. 40% är över 80 år. Många bor på landsbygden. Nuläget är de viktigaste frågorna på landsbygden högst står. Vilken bygga bostäder därefter att det ska finnas skola på landsbygden. Bygg gemenskap kan bygga dör andra inte vill. Nyköping måste bygga fler bostadshus på landsbygden menar Peter Eklund. Vad kan kommuner göra för bygg gemenskap. Arkitekt Tina Harlan om Förändringsprocess för som är mycket viktig.

Peter Eklunds drömmer om att det kommer arkitekter till Nyköping som i samklang med medborgarna utveckla byggandet i kommunen. - vi har haft duktiga arkitekter och vi måste tillbaka dit säger Peter Eklund. Jag applåderar och skriva självklart under på detta. Jag har drivit det i Nyköpings kommun i många år utan att få gehör för detta bl.a. genom motioner och att jag påtalat detta för att det är viktigt att ha en helhetssyn av utvecklingen av bostäder i Nyköpings kommun.

Eva Andersson ( C )

Goda förutsättningar för företag är bra för välfärden

Medborgare i Nyköping vill att vi ska värna och utveckla våra välfärdsverksamheter vård, omsorg och skola, som till storlek och volym är den klart största uppgiften, med en total kostnadsram på cirka 2,7 miljarder kronor. Vi är så klart överens med våra medborgare om detta – det är väldigt viktigt.

Välfärdsverksamheternas ekonomiska resurser genereras främst från ett väl fungerande och expansivt näringsliv. Det är genom att företag etablerar och bedriver verksamhet i kommunen, anställer medarbetare som erbjuds försörjning och därmed möjligheter att betala skatt, som ekonomin kan skapas för att försörja välfärdens resursbehov. Det är väsentligt att vi kommer ihåg detta.

Därför arbetar vi hårt och envist för att förbättra villkoren för det lokala näringslivet och alla våra värdefulla företag. Det gäller såväl stora industriföretag som fristående skolhuvudmän. Det gäller såväl gröna näringar som närodlar livsmedel som entreprenörer inom hemtjänsten. Det gäller såväl stora köpcentrum som små gårdsbutiker. Det gäller såväl stora byggföretag som den enskilde hantverkaren med allt i bilen. Oavsett typ av företag så verkar vi för att skapa förutsättningar som kan ge dessa möjligheter till framgång.

Nyköping har en tydlig framgång i antalet nystartade företag – både enskild näringsverksamhet och aktiebolag – i jämförelse med rikssnittet. Det finns statistik som visar att en stor andel av de 314 småföretag som startade under 2020 i vår kommun, finns kvar efter tre år. De genererar under tiden i genomsnitt 150 000 värdefulla kronor/år till samhället (27 procent av dessa till kommunen) och anställer 1,6 personer. Vi verkar för lösningar som ger dessa nya entreprenörer en rak och lättfunnen kommunal service. En tillgång som gör det möjligt för dem att ägna sin tid till att höja omsättningen i stället för att fastna i krångliga regelverk och tröga beslutsvägar.

Under den första halvan av mandatperioden har vi medverkat till att Nyköping har klättrat starkt uppåt i näringslivsrankingen – genom bland annat ”fokus nöjd kund”, ”serviceplanen”, ”införande av Rättviksmodellen”, ”nyföretagande för utlandsfödda”, ”dialog med småföretagare på landsbygden” och inte minst ”riktade stöd till lokalt näringsliv” i den olyckliga coronasituationen. Genom Centerpartiets medverkan i den politiska majoriteten i Nyköping, sätts alltid ett tydligt och starkt fokus på näringslivsfrågorna.

Vi som står bakom denna insändare, är alla egna företagare utanför det politiska uppdraget och väl medvetna om vad vi och alla våra företagarkollegor anser vara de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med verksamheten. En verksamhet som vi stolt kan konstatera, hjälper samhället att lyckas med sin uppgift att värna och utveckla välfärden.

Martina Hallström (C), kommunalråd, vice ordf kommunstyrelsen, Torbjörn Olsson (C), ordförande kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden

Mats Denninger (C), förste vice ordförande vård- och omsorgsnämnden, Kjell Johansson (C), förste vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

---------------------------------------------------------------------------------------

Ensamheten har varit tung för många äldre

I skrivande stund är det fem län/regioner som infört nya särskilda restriktioner ang covid-19 för att minska smittspridningen som tagit fart igen.

Det är tungt att gå in i en senhöst/vinter med fortsatta restriktioner. Är det något som annars lyfter de mörka månaderna så är det just att ses och umgås med sina nära och kära, vänner och bekanta.

Är den svenska modellen den rätta? Jag vet fortfarande inte svaret på den frågan. Jag tror det, men den som lever får se. Och det är just det – det är inte över än. Även om vi är hur less som helst på dessa begränsningar, även om vi längtar oss blå efter att få tillbaka livet som det var, så måste vi hålla i och hålla ut. För att vi månar varandra och får inte riskera andras hälsa. Så enkelt är och ska det vara.

Hur ska vi då orka? Fortsätt ta det säkra före det osäkra. Vid minsta lilla misstanke – stanna hemma! Var rädd om de du har omkring dig. Låt oss hoppas att denna nya ”våg” går att begränsa så att vi kan ses i våra närmaste kretsar till jul och nyår. Om inte, fortsätt ändå håll i håll ut.Oavsett om du är orolig eller inte för någon i din närhet eller vänskapskrets, ring dina vänner och bekanta, hör av dig, använd sociala medier såsom messenger och facebook, ring gruppsamtal osv. Det är viktigt att vi håller avstånd, stannar hemma när det går, tvättar händerna, undviker kramar och sociala umgängen, även om du har antikroppar kan du vara smittbärare, men det finns andra vägar att visa att vi bryr oss om varandra och med vilka vi kan checka av varandra. Använd dem.

För alternativen är inte roliga. Ensamheten har varit tung för många, särskilt äldre som fått ta ett stort ansvar i isolering och med det utanförskap. Även om det är skönt till en början att jobba hemifrån blir det inte så roligt när det blir vardag och vi börjar sakna de där kafferasterna, kollegorna, de fysiska mötena, luncherna.

De psykiska ohälsotalen stiger, stressen över att vara friställd, oron över om jobbet eller det egna företaget kommer finnas kvar genom det hela ökar, våld i nära relation har även det stigit. Företagare riskerar gå omkull pga uteblivna ordrar, besöksnäringen tappar bokningar och besökare, vår sjukvård och vård/omsorg riskerar personalbrist om sjuktalen ökar samtidigt som belastningen på deras verksamheter ökar. Det kommer fortsatt behövas stöd och insatser från staten, kommunerna och regionerna behöver se över på vilka sätt de kan stötta och leverera.

Hösten är en härlig tid, färgerna, den svala luften, tiden då vi kan kura ihop oss i fåtöljen med tända ljus, en kopp te och en bra bok. Återhämtningen och vilan behövs. Känner du dig ensam, ledsen, behöver du hjälp att göra ärenden, handla osv – ring någon och be om hjälp. Känner du dig glad och tillfreds – ring någon och hjälp den känna samma lika. Det är nu vi visar vad vi går för och vad ordet Tillsammans faktiskt betyder.

Skriver Martina Hallström i Sörmlandsbygden
C Positivt med mångfald i skolutbudet

Vårdnadshavare äger en möjlighet att, tillsammans med sina barn, välja vilken skola de anser vara den bästa. En värdefull rättighet och frihet som syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för trivsel, trygghet och studieresultat för varje enskild elev. Varje elev är unik, med sina olika individuella behov och önskemål kring inlärning. Detta behöver tillfredställas genom en bred palett av olika skolmiljöer och pedagogiska upplägg.

Vi uppskattar alla färger på denna palett. Nyköpings kommun har idag en mångfald och bredd i skolutbudet, som ger möjligheter för dessa unika elever att hamna rätt. En möjlighet som vi vill behålla och fortsätta att utveckla. För att komma närmare ett läge där alla elever kan erbjudas tillgång till HELA skolutbudet, bör antagningssystem och regelverk ses över och förädlas.

I samhällsdebatten kring skolverksamheten, fastnar vi ofta i skillnaderna mellan kommunala och fristående skolhuvudmän. Ett "vi och dom-tänk", som bromsar upp utvecklingen av hela skolverksamheten. Vi kan istället välja att fokusera på att alla skolhuvudmän bedriver sin verksamhet i syftet att göra det bästa möjliga för sina elever och sin personal, på sitt eget sätt, för hela Nyköpings bästa. Med det synsättet kan vi sedan, i en gemensam dialog, skapa förutsättningar för alla skolhuvudmän att bedriva sin verksamhet. Alla behövs, för ett starkt gemensamt resultat.

Ska vi nå ända fram i denna utveckling, krävs ett samspel med alla vårdnadshavare bakom de drygt 6 000 grundskoleeleverna i Nyköping. Vi behöver öppna upp tillit och trygghet i att bejaka en elevsammansättning i skolorna, som bättre motsvarar hur det svenska samhället ser ut 2020. Även på detta område anser vi att mångfald är den mest framgångsrika vägen för en bättre grundskola. Den dubbelsidiga skolsegregationen behöver minskas, som en viktig pusselbit i utvecklingen av Nyköpings grundskolor

Anders Eriksson (C) Elisabeth Sandberg (C)
Sommaravslutning i Centerpartiets kommunkrets i Nyköping

MH o J-E C
Ck avslutning

Den 23 juni var det sommaravslutning i Nyköpings kommunkrets hos kommunalrådet Martina Hallström på Stora Lida. Det var en fin sommarkväll ca 23 grader varmt. Samtalen handlade naturligtvis mycket om de begränsningar i möten p.g.a covid 19. Men också möjligheterna med den nya tekniken. Gruppen bjöds på en god pastasallad och jordgubbs cheesecake som dessert.Kretsordförade Jan-Erik Carlsson tackade värdinna för gästfriheten och alla önskade varandra en härlig sommar.

Näringslivsstrateg Berit Christoffersson och kommunalrådet Martina Hallström (C) presenterar serviceplanen för tolv mindre orter i Nyköpings kommun. Löftet om god dialog i landsbygdsutvecklingen ska bli till bra service och bättre tillväxt.Foto: Olof Jonmyren


Näringslivsstrateg Berit Christoffersson och kommunalrådet Martina Hallström (C) presenterar serviceplanen för tolv mindre orter i Nyköpings kommun. Löftet om god dialog i landsbygdsutvecklingen ska bli till bra service och bättre tillväxt.

Foto: Olof Jonmyren

Med bra service kommer bättre tillväxt

Minst en tredjedel av befolkningstillväxten i Nyköping behöver ske på landsbygden.

Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

På måndagens kommunstyrelse klubbades Nyköpings kommuns serviceplan för landsbygden. Det låter byråkratiskt. Varken vården, skolan, omsorgen eller vägarna är till råga på allt en del av det som hanteras inom ramen för begreppet kommersiell och offentlig service. Det handlar om mycket annat – och är ett nytt sätt att samarbeta i landsbygdsfrågor.

I fokus står 12 lokalsamhällen, uppdelade i fem områden. Innehållet i planen – behov och önskemål – är byggt underifrån, via möten, röster och kunskaper från de landsbygdsområden som berörs. Kommunbygderådet har varit en värdefull lokal förankringspunkt.

En tredjedel av kommuninvånarna bor på landsbygden, 1500 företag är verksamma där.

Behoven på respektive ort varierar. I Stigtomta är det bredbandsutbyggnaden på landsbygden som noteras särskilt. I Aspa saknas tankställe och butik. I Husby-Oppunda ger postnumret ingen tydlig koppling till Nyköping, med mera. Tillgången på drivmedel är en fråga som också lyfts fram av landsbygdsföretagen. Kommuner ska inte driva mackar, men utvecklingen kan underlättas om översiktsplaneringen har detta behov i åtanke.

En ofta underskattad fråga är: Vad kan lösas lokalt? Lokala krafter eller företag kanske kan säkra vissa kommunala tjänster. Vad är särskilt viktigt för en bygd med många ensamföretagare?

Planer är bara pappersbuntar tills de praktiskt används – och de ska kunna förändras vid behov. En återkommande dialog mellan boende, föreningsliv, företag och kommunen är därför ett måste.

Nyköping har goda förutsättningar. Landsbygdens attraktionskraft kan och behöver öka. Om minst en tredjedel av den tänkta befolkningstillväxten på 700 personer/år kommer landsbygden till del, då blir också Nyköping en bättre plats att leva på.


Sommarjobb gör stor skillnad

Ordet Sommarlov har så stor betydelse för så många på så många olika vis och skäl. Alla har vi en relation till det.Sommarlov är för många förknippat med sommarjobb. Ni vet det där första trevande besöket på arbetsmarknaden, där man tjänar sina första egna pengar utanför familjesysslornas eventuella ersättning. Då man tar på sig det egna ansvaret av att komma upp i tid, vara på plats i tid och leverera mot riktig lön. För vissa är det en barnlek, man har fått jobbet via kontakter, för andra är det en lång resa med otaliga ansökningar till otalet företag innan/om man ens hittar något.

Det är frigörelse, möjligheten till egna pengar att bestämma själv över. Extra tillskott i den egna kassan för att kunna förverkliga egna drömmar oavsett om det är att man sparar till en resa, nya kläder, en cykel, körkort eller bara kunna gå ut med kompisarna utan att behöva be om extra pengar från föräldrarna. Efter några somrar på samma arbetsplats har det blivit helg- och ledighetstimmar gjorda, man kan arbetsuppgifterna och får mer ansvar att växa mot.

En grupp som det påverkar stort ekonomiskt är de som är helt beroende av inkomsten för att klara sitt uppehälle. De som lyfter CSN i terminerna men som måste ha en inkomst över sommarledigheten för att kunna betala hyran och sätta mat på bordet. För dem är denna sommar katastrofal.Alla dessa ungdomar påverkas extra stort denna sommar. Oavsett anledning till att söka sommarjobb ÄR företeelsen oerhört viktig för de fortsatta kliven in i vuxenlivet och ut på arbetsmarknaden.

Antalet sommarjobb har till denna sommar minskat drastiskt, företag som redan anställt sommarvikarier har också redan hunnit säga upp dessa innan de ens har hunnit börja pga friställning/permittering och arbetsbrist. Kommunerna som tidigare kunnat anställa elever i Åk8 och Åk1 på gymnasiet på tvåveckors feriepraktik har fått färre sådana tillfällen att erbjuda då de ofta återfunnits i äldrevården där det nu i coronatider inte är görligt att erbjuda feriepraktik.

Det här är ett stort problem för vårt samhälle. Dels utifrån ungdomarnas perspektiv, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att i unga år få prova på olika arbetsuppgifter, att få insikt om vad man vill (och inte vill) göra när man är klar i skolan. Företag och arbetsplatser behöver också få input från kommande generationer arbetssökanden. En del får dessutom in en fot i ett arbete som sedan leder vidare till fast anställning. För de som inte har egna kontaktnät är de kommunala feriejobben än viktigare. Innevarande kris kommer tvinga oss till många nya ställningstaganden och nya arbetssätt och rutiner. Även inom detta område kommer vi behöva tänka nytt.

Är du företagare eller förening och har det minstaste lilla utrymmet att kunna hjälpa en ungdom få ett sommarjobb om så bara för några få veckor i sommar? Då är det NU du ska ta tillfället och erbjuda/skapa det jobbet! DU kan göra all skillnad för hur vi tar oss igenom även detta i coronakrisens spår. Det är inte bara en investering här och nu utan för framtiden i allra högsta grad!

Martina Hallström (C)

—————————————————————————————

Så ska vi klara krisen

INSÄNDARE När Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hösten 2018 gjorde upp om att styra Nyköpings Kommun tillsammans satte vi gemensamt näringslivsfrågorna i fokus. Vi har under flera år sett ett högt nyföretagande i kommunen. Vi har sett ett stort bostadsbyggande och en stor vilja att investera i Nyköping.

Med det arbete som gjorts inom organisationen med det så kallade Fokus Nöjd Kund-arbetet har också ett enormt fotarbete gjorts för att uppfattas som en kommun där företagare prioriteras i sina kontakter med kommunen. När nu Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner redovisar sitt nöjd kund-index för kommuner visar det sig också att det har givit resultat. Nyköpings är en av få kommuner där alla områden som mäts hamnar på ett index över 70, vilket är mycket bra. Nyköping har nu klivit upp till 48:e plats. Det här är ett arbete som, trots läget i världen just nu, kommer att fortgå med oförminskad kraft.

Den pågående krisen med coronaviruset kommer att påverka Nyköpings kommuns ekonomi precis som det påverkar många av våra företagare. Vi ser en enorm kreativitet bland företagare för att möta utmaningarna som ändå kommer att påverka oss för lång tid framöver.

Vi försöker med kommunens begränsad resurser genomföra åtgärder som underlättar för näringsliv och företagande i Nyköping.Till exempel gratis parkering i två timmar på gatorna. Underlättande av hantering av uteserveringar. Kommunen snabbar på betalningar av sina fakturor. Vi utesluter inte fler åtgärder till stöd för det lokala näringslivet, men samtidigt är kommunens resurser också begränsade.

Vi gläds åt de förbättrade NKI-värdena och fortsätter jobba för att Nyköping ska komma igenom krisen med ett starkt näringsliv och ett starkt näringslivsarbete.

Urban Granström (S), kommunalråd, Marco Venegas (Mp), kommunalråd, Martina Hallström (C), kommunalråd

———————————————————————————-

Kränkande exponering på nätet

INSÄNDARE. Vi har idag fantastiska möjligheter att lägga ut bilder, informationer, berättelser och annat på olika sociala plattformar på nätet. En obegränsad möjlighet att i snabb hastighet kommunicera med omvärlden. Utifrån flera händelser i Nyköping så i behöver vi förstärka dialogen med högstadieungdomar

Vi har idag fantastiska möjligheter att lägga ut bilder, informationer, berättelser och annat på olika sociala plattformar på nätet. En obegränsad möjlighet att i snabb hastighet kommunicera med omvärlden. En möjlighet som samtidigt ställer höga krav på vårt eget omdöme och förnuft kring vad som är lämpligt eller lagligt att lägga ut till allmän beskådan. Det ställer också höga krav på att vi förstår vilken upplevelsen och reaktionen blir för andra människor, när vi distribuerar material.

Ett dagsaktuellt exempel på hur något kan gå ordentligt fel, har vi nu fått synliggjort för oss på olika sätt. Unga människor som skapar olyckliga och kränkande situationer för andra i sin egen ålder, genom att exponera bilder med nakenhet och sexuella anspelningar, som är långt över vad som kan anses lämpligt eller tillåtet. De utsatta får via några snabba knapptryck sin tillvaro raserad, medan förövarna fortsätter att agera utifrån sin skeva uppfattning kring respekt, jämställdhet och empati. Det är inte okej!

Vi behöver förstärka dialogen med högstadieungdomar i allmänhet och de unga förövarna - distributörerna - i synnerhet, kring vilket ansvar de har för sina egna handlingar på nätet. Självklart är det spännande att ta utmanande bilder på sig själv och andra och att sedan distribuera dessa för världen. Men det kan vara svårt att se och förstå konsekvenserna av det roliga och spännande, innan det är för sent. En cool bild, tagen i ett positivt och frivilligt sammanhang, kan i förlängningen bli en smärtsam upplevelse av hot, hämnd, förnedring och krav på nya och ofrivilligt tagna bilder. Det är inte heller okej!

Utifrån våra politiska uppdrag, förordar vi mer utbildning, information och dialog kring detta, så att vi gemensamt kan förändra attityder och minska riskerna för utsatthet och ohälsa hos unga människor i Nyköping på grund av osund och olaglig nätexponering.


Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden Nyköping
Marjo Gustafsson (S), ordförande Socialnämnden Nyköping

————————————————————————————————-

Fjärrundervisning ger nytta för landsbygden

DEBATT. Sveriges lands- och glesbygd behöver en livskraftig skola. En skola där alla får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har, ska inte spela någon roll för dina förutsättningar att lyckas. Tack vare Centerpartiet får skolorna på landsbygden nu nya möjligheter att stärka undervisningen med fjärrundervisning.

Skolan är ofta navet på lands- och glesbygden. Men bristen på lärare i allmänhet och behöriga lärare i synnerhet, är tyvärr ett stort problem. Att stärka kvalitén och öka likvärdigheten har hög prioritet för Centerpartiet. Genom fjärrundervisning kan kompetens delas över hela landet och lärare kan fördela sin tjänst på flera skolor, utan att dagligen behöva åka mellan olika skolor. Det sparar tid och ger fler tillgång till de bästa lärarna.

Tack vare digitaliseringen kan vi nu ge elever på lands- och glesbygden en kvalitativ fjärrundervisning. Det är ett naturligt steg inom svensk utbildning som gör det möjligt för en duktig lärare att undervisa elever som finns på en annan skola. Undervisningen sker digitalt med en handledare på plats på skolan. På det sättet kan skolor som har svårt att få behöriga eller erfarna lärare ändå få tillgång till just en sådan. Det höjer kvaliteten på undervisningen.

Fjärrundervisningen är alltså värdefull för lands- och glesbygdsskolorna. Men den är också avgörande för nyanlända elevers tillgång till modersmålslärare och studiehandledare och för skolor i utsatta områden i storstäderna. Genom fjärrundervisning kan skickliga och kompetenta lärare på såväl lands- och glesbygden som i storstadsregionerna nu nå fler elever.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Oavsett var i Sverige man bor.

Centerpartiet ser fjärrundervisningen som ett viktigt komplement för lands- och glesbygdsskolornas utveckling. Därför har Centerpartiet kämpat för att öka möjligheterna till fjärrundervisning. I och med Januariavtalet har vi nu lyckats ta svensk skola ännu ett steg framåt.

Martina Hallström (C), kommunalråd Nyköping
Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden Nyköping
Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot Västra Götaland och utbildningspolitisk talesperson
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö
Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland

—————————————————————————


Torbjörn Ohlsson(C)

Text

Text

sol-has-bg

Torbjörn Olsson (C), ordförande i kompetens-och arbetsmarknadsnämnden

Nyköpings kommun satsar på att förbättra integrationen

 

PUBLICERAD 23 SEPTEMBER 2019

Nyköpings kommun ska anställa ungdomsledare och integrationspedagoger. Detta i en satsning som görs möjlig med statliga bidrag för att förbättra integrationen.

500 000 kronor från statsbidraget för integration avsätts till ungdomsledare vars arbete under sommaren blev uppskattat. Torbjörn Olsson (C), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, tar upp ett exempel:

– Det var en butik som funktionerades lite som en ungdomsgård mot sin vilja. Där gick de här ungdomsledare in och tog hand om ungdomarna och fixade andra aktiviteter åt dem. Så de upplevde att de fick en lugnare tillvaro i den här butiken.

Utöver ungdomsledare ska fyra integrationspedagoger anställas, då det enligt Olsson behövs bättre kontakt mellan skola och föräldrar.

– De ska stötta elever och överbrygga kulturkrockar mellan bland annat skola och föräldrar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.