Centerpartiet lokalt
  • / Aktuellt

Aktuellt

C Positivt med mångfald i skolutbudet

Vårdnadshavare äger en möjlighet att, tillsammans med sina barn, välja vilken skola de anser vara den bästa. En värdefull rättighet och frihet som syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för trivsel, trygghet och studieresultat för varje enskild elev. Varje elev är unik, med sina olika individuella behov och önskemål kring inlärning. Detta behöver tillfredställas genom en bred palett av olika skolmiljöer och pedagogiska upplägg.

Vi uppskattar alla färger på denna palett. Nyköpings kommun har idag en mångfald och bredd i skolutbudet, som ger möjligheter för dessa unika elever att hamna rätt. En möjlighet som vi vill behålla och fortsätta att utveckla. För att komma närmare ett läge där alla elever kan erbjudas tillgång till HELA skolutbudet, bör antagningssystem och regelverk ses över och förädlas.

I samhällsdebatten kring skolverksamheten, fastnar vi ofta i skillnaderna mellan kommunala och fristående skolhuvudmän. Ett "vi och dom-tänk", som bromsar upp utvecklingen av hela skolverksamheten. Vi kan istället välja att fokusera på att alla skolhuvudmän bedriver sin verksamhet i syftet att göra det bästa möjliga för sina elever och sin personal, på sitt eget sätt, för hela Nyköpings bästa. Med det synsättet kan vi sedan, i en gemensam dialog, skapa förutsättningar för alla skolhuvudmän att bedriva sin verksamhet. Alla behövs, för ett starkt gemensamt resultat.

Ska vi nå ända fram i denna utveckling, krävs ett samspel med alla vårdnadshavare bakom de drygt 6 000 grundskoleeleverna i Nyköping. Vi behöver öppna upp tillit och trygghet i att bejaka en elevsammansättning i skolorna, som bättre motsvarar hur det svenska samhället ser ut 2020. Även på detta område anser vi att mångfald är den mest framgångsrika vägen för en bättre grundskola. Den dubbelsidiga skolsegregationen behöver minskas, som en viktig pusselbit i utvecklingen av Nyköpings grundskolor

Anders Eriksson (C) Elisabeth Sandberg (C)

 


Sommaravslutning i Centerpartiets kommunkrets i Nyköping

MH o J-E C
Ck avslutning

Den 23 juni var det sommaravslutning i Nyköpings kommunkrets hos kommunalrådet Martina Hallström på Stora Lida. Det var en fin sommarkväll ca 23 grader varmt. Samtalen handlade naturligtvis mycket om de begränsningar i möten p.g.a covid 19. Men också möjligheterna med den nya tekniken. Gruppen bjöds på en god pastasallad och jordgubbs cheesecake som dessert.Kretsordförade Jan-Erik Carlsson tackade värdinna för gästfriheten och alla önskade varandra en härlig sommar.

Näringslivsstrateg Berit Christoffersson och kommunalrådet Martina Hallström (C) presenterar serviceplanen för tolv mindre orter i Nyköpings kommun. Löftet om god dialog i landsbygdsutvecklingen ska bli till bra service och bättre tillväxt.Foto: Olof Jonmyren


Näringslivsstrateg Berit Christoffersson och kommunalrådet Martina Hallström (C) presenterar serviceplanen för tolv mindre orter i Nyköpings kommun. Löftet om god dialog i landsbygdsutvecklingen ska bli till bra service och bättre tillväxt.

Foto: Olof Jonmyren

Med bra service kommer bättre tillväxt

Minst en tredjedel av befolkningstillväxten i Nyköping behöver ske på landsbygden.

Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

På måndagens kommunstyrelse klubbades Nyköpings kommuns serviceplan för landsbygden. Det låter byråkratiskt. Varken vården, skolan, omsorgen eller vägarna är till råga på allt en del av det som hanteras inom ramen för begreppet kommersiell och offentlig service. Det handlar om mycket annat – och är ett nytt sätt att samarbeta i landsbygdsfrågor.

I fokus står 12 lokalsamhällen, uppdelade i fem områden. Innehållet i planen – behov och önskemål – är byggt underifrån, via möten, röster och kunskaper från de landsbygdsområden som berörs. Kommunbygderådet har varit en värdefull lokal förankringspunkt.

En tredjedel av kommuninvånarna bor på landsbygden, 1500 företag är verksamma där.

Behoven på respektive ort varierar. I Stigtomta är det bredbandsutbyggnaden på landsbygden som noteras särskilt. I Aspa saknas tankställe och butik. I Husby-Oppunda ger postnumret ingen tydlig koppling till Nyköping, med mera. Tillgången på drivmedel är en fråga som också lyfts fram av landsbygdsföretagen. Kommuner ska inte driva mackar, men utvecklingen kan underlättas om översiktsplaneringen har detta behov i åtanke.

En ofta underskattad fråga är: Vad kan lösas lokalt? Lokala krafter eller företag kanske kan säkra vissa kommunala tjänster. Vad är särskilt viktigt för en bygd med många ensamföretagare?

Planer är bara pappersbuntar tills de praktiskt används – och de ska kunna förändras vid behov. En återkommande dialog mellan boende, föreningsliv, företag och kommunen är därför ett måste.

Nyköping har goda förutsättningar. Landsbygdens attraktionskraft kan och behöver öka. Om minst en tredjedel av den tänkta befolkningstillväxten på 700 personer/år kommer landsbygden till del, då blir också Nyköping en bättre plats att leva på.


Sommarjobb gör stor skillnad

Ordet Sommarlov har så stor betydelse för så många på så många olika vis och skäl. Alla har vi en relation till det.Sommarlov är för många förknippat med sommarjobb. Ni vet det där första trevande besöket på arbetsmarknaden, där man tjänar sina första egna pengar utanför familjesysslornas eventuella ersättning. Då man tar på sig det egna ansvaret av att komma upp i tid, vara på plats i tid och leverera mot riktig lön. För vissa är det en barnlek, man har fått jobbet via kontakter, för andra är det en lång resa med otaliga ansökningar till otalet företag innan/om man ens hittar något.

Det är frigörelse, möjligheten till egna pengar att bestämma själv över. Extra tillskott i den egna kassan för att kunna förverkliga egna drömmar oavsett om det är att man sparar till en resa, nya kläder, en cykel, körkort eller bara kunna gå ut med kompisarna utan att behöva be om extra pengar från föräldrarna. Efter några somrar på samma arbetsplats har det blivit helg- och ledighetstimmar gjorda, man kan arbetsuppgifterna och får mer ansvar att växa mot.

En grupp som det påverkar stort ekonomiskt är de som är helt beroende av inkomsten för att klara sitt uppehälle. De som lyfter CSN i terminerna men som måste ha en inkomst över sommarledigheten för att kunna betala hyran och sätta mat på bordet. För dem är denna sommar katastrofal.Alla dessa ungdomar påverkas extra stort denna sommar. Oavsett anledning till att söka sommarjobb ÄR företeelsen oerhört viktig för de fortsatta kliven in i vuxenlivet och ut på arbetsmarknaden.

Antalet sommarjobb har till denna sommar minskat drastiskt, företag som redan anställt sommarvikarier har också redan hunnit säga upp dessa innan de ens har hunnit börja pga friställning/permittering och arbetsbrist. Kommunerna som tidigare kunnat anställa elever i Åk8 och Åk1 på gymnasiet på tvåveckors feriepraktik har fått färre sådana tillfällen att erbjuda då de ofta återfunnits i äldrevården där det nu i coronatider inte är görligt att erbjuda feriepraktik.

Det här är ett stort problem för vårt samhälle. Dels utifrån ungdomarnas perspektiv, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att i unga år få prova på olika arbetsuppgifter, att få insikt om vad man vill (och inte vill) göra när man är klar i skolan. Företag och arbetsplatser behöver också få input från kommande generationer arbetssökanden. En del får dessutom in en fot i ett arbete som sedan leder vidare till fast anställning. För de som inte har egna kontaktnät är de kommunala feriejobben än viktigare. Innevarande kris kommer tvinga oss till många nya ställningstaganden och nya arbetssätt och rutiner. Även inom detta område kommer vi behöva tänka nytt.

Är du företagare eller förening och har det minstaste lilla utrymmet att kunna hjälpa en ungdom få ett sommarjobb om så bara för några få veckor i sommar? Då är det NU du ska ta tillfället och erbjuda/skapa det jobbet! DU kan göra all skillnad för hur vi tar oss igenom även detta i coronakrisens spår. Det är inte bara en investering här och nu utan för framtiden i allra högsta grad!

Martina Hallström (C)

—————————————————————————————

Så ska vi klara krisen

INSÄNDARE När Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hösten 2018 gjorde upp om att styra Nyköpings Kommun tillsammans satte vi gemensamt näringslivsfrågorna i fokus. Vi har under flera år sett ett högt nyföretagande i kommunen. Vi har sett ett stort bostadsbyggande och en stor vilja att investera i Nyköping.

Med det arbete som gjorts inom organisationen med det så kallade Fokus Nöjd Kund-arbetet har också ett enormt fotarbete gjorts för att uppfattas som en kommun där företagare prioriteras i sina kontakter med kommunen. När nu Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner redovisar sitt nöjd kund-index för kommuner visar det sig också att det har givit resultat. Nyköpings är en av få kommuner där alla områden som mäts hamnar på ett index över 70, vilket är mycket bra. Nyköping har nu klivit upp till 48:e plats. Det här är ett arbete som, trots läget i världen just nu, kommer att fortgå med oförminskad kraft.

Den pågående krisen med coronaviruset kommer att påverka Nyköpings kommuns ekonomi precis som det påverkar många av våra företagare. Vi ser en enorm kreativitet bland företagare för att möta utmaningarna som ändå kommer att påverka oss för lång tid framöver.

Vi försöker med kommunens begränsad resurser genomföra åtgärder som underlättar för näringsliv och företagande i Nyköping.Till exempel gratis parkering i två timmar på gatorna. Underlättande av hantering av uteserveringar. Kommunen snabbar på betalningar av sina fakturor. Vi utesluter inte fler åtgärder till stöd för det lokala näringslivet, men samtidigt är kommunens resurser också begränsade.

Vi gläds åt de förbättrade NKI-värdena och fortsätter jobba för att Nyköping ska komma igenom krisen med ett starkt näringsliv och ett starkt näringslivsarbete.

Urban Granström (S), kommunalråd, Marco Venegas (Mp), kommunalråd, Martina Hallström (C), kommunalråd

———————————————————————————-

Kränkande exponering på nätet

INSÄNDARE. Vi har idag fantastiska möjligheter att lägga ut bilder, informationer, berättelser och annat på olika sociala plattformar på nätet. En obegränsad möjlighet att i snabb hastighet kommunicera med omvärlden. Utifrån flera händelser i Nyköping så i behöver vi förstärka dialogen med högstadieungdomar

Vi har idag fantastiska möjligheter att lägga ut bilder, informationer, berättelser och annat på olika sociala plattformar på nätet. En obegränsad möjlighet att i snabb hastighet kommunicera med omvärlden. En möjlighet som samtidigt ställer höga krav på vårt eget omdöme och förnuft kring vad som är lämpligt eller lagligt att lägga ut till allmän beskådan. Det ställer också höga krav på att vi förstår vilken upplevelsen och reaktionen blir för andra människor, när vi distribuerar material.

Ett dagsaktuellt exempel på hur något kan gå ordentligt fel, har vi nu fått synliggjort för oss på olika sätt. Unga människor som skapar olyckliga och kränkande situationer för andra i sin egen ålder, genom att exponera bilder med nakenhet och sexuella anspelningar, som är långt över vad som kan anses lämpligt eller tillåtet. De utsatta får via några snabba knapptryck sin tillvaro raserad, medan förövarna fortsätter att agera utifrån sin skeva uppfattning kring respekt, jämställdhet och empati. Det är inte okej!

Vi behöver förstärka dialogen med högstadieungdomar i allmänhet och de unga förövarna - distributörerna - i synnerhet, kring vilket ansvar de har för sina egna handlingar på nätet. Självklart är det spännande att ta utmanande bilder på sig själv och andra och att sedan distribuera dessa för världen. Men det kan vara svårt att se och förstå konsekvenserna av det roliga och spännande, innan det är för sent. En cool bild, tagen i ett positivt och frivilligt sammanhang, kan i förlängningen bli en smärtsam upplevelse av hot, hämnd, förnedring och krav på nya och ofrivilligt tagna bilder. Det är inte heller okej!

Utifrån våra politiska uppdrag, förordar vi mer utbildning, information och dialog kring detta, så att vi gemensamt kan förändra attityder och minska riskerna för utsatthet och ohälsa hos unga människor i Nyköping på grund av osund och olaglig nätexponering.


Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden Nyköping
Marjo Gustafsson (S), ordförande Socialnämnden Nyköping

————————————————————————————————-

Fjärrundervisning ger nytta för landsbygden

DEBATT. Sveriges lands- och glesbygd behöver en livskraftig skola. En skola där alla får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har, ska inte spela någon roll för dina förutsättningar att lyckas. Tack vare Centerpartiet får skolorna på landsbygden nu nya möjligheter att stärka undervisningen med fjärrundervisning.

Skolan är ofta navet på lands- och glesbygden. Men bristen på lärare i allmänhet och behöriga lärare i synnerhet, är tyvärr ett stort problem. Att stärka kvalitén och öka likvärdigheten har hög prioritet för Centerpartiet. Genom fjärrundervisning kan kompetens delas över hela landet och lärare kan fördela sin tjänst på flera skolor, utan att dagligen behöva åka mellan olika skolor. Det sparar tid och ger fler tillgång till de bästa lärarna.

Tack vare digitaliseringen kan vi nu ge elever på lands- och glesbygden en kvalitativ fjärrundervisning. Det är ett naturligt steg inom svensk utbildning som gör det möjligt för en duktig lärare att undervisa elever som finns på en annan skola. Undervisningen sker digitalt med en handledare på plats på skolan. På det sättet kan skolor som har svårt att få behöriga eller erfarna lärare ändå få tillgång till just en sådan. Det höjer kvaliteten på undervisningen.

Fjärrundervisningen är alltså värdefull för lands- och glesbygdsskolorna. Men den är också avgörande för nyanlända elevers tillgång till modersmålslärare och studiehandledare och för skolor i utsatta områden i storstäderna. Genom fjärrundervisning kan skickliga och kompetenta lärare på såväl lands- och glesbygden som i storstadsregionerna nu nå fler elever.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Oavsett var i Sverige man bor.

Centerpartiet ser fjärrundervisningen som ett viktigt komplement för lands- och glesbygdsskolornas utveckling. Därför har Centerpartiet kämpat för att öka möjligheterna till fjärrundervisning. I och med Januariavtalet har vi nu lyckats ta svensk skola ännu ett steg framåt.

Martina Hallström (C), kommunalråd Nyköping
Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden Nyköping
Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot Västra Götaland och utbildningspolitisk talesperson
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö
Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland

—————————————————————————


Torbjörn Ohlsson(C)

Torbjörn Olsson (C), ordförande i kompetens-och arbetsmarknadsnämnden

Nyköpings kommun satsar på att förbättra integrationen

 

PUBLICERAD 23 SEPTEMBER 2019

Nyköpings kommun ska anställa ungdomsledare och integrationspedagoger. Detta i en satsning som görs möjlig med statliga bidrag för att förbättra integrationen.

500 000 kronor från statsbidraget för integration avsätts till ungdomsledare vars arbete under sommaren blev uppskattat. Torbjörn Olsson (C), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, tar upp ett exempel:

– Det var en butik som funktionerades lite som en ungdomsgård mot sin vilja. Där gick de här ungdomsledare in och tog hand om ungdomarna och fixade andra aktiviteter åt dem. Så de upplevde att de fick en lugnare tillvaro i den här butiken.

Utöver ungdomsledare ska fyra integrationspedagoger anställas, då det enligt Olsson behövs bättre kontakt mellan skola och föräldrar.

– De ska stötta elever och överbrygga kulturkrockar mellan bland annat skola och föräldrar.