Nyköping
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Gruppledare:
Martina Hallström, martinahallstrom@yahoo.se

Kretsstyrelse:

Ordförande
Helén Biörklund-Gustafsson tintabart@tele2.se eller helen.biorklund-gustafsson@centerpartiet.se

Kassör

Kjell Arvidsson kassör kjellarvidsson@hotmail.com

Ledamot

Hans Andersson, medlemsansvarig hagahans@live.se

Ledamot
Jan-Eric Carlsson, vice ordförande jectexas@gmail.com