Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner


Kommunalråd och gruppledare:

Martina Hallström, martinahallstrom@yahoo.se

CENTERPARTIETS KOMMUNKRETS STYRELSE :

Ordförande
Jan-Eric Carlsson, jectexas@gmail.com

tel 070-5310165

Kassör

Kjell Arvidsson kassör kjellarvidsson@hotmail.com

070-6526102

Sekreterare Elisabeth Sandberg

elisabeth.sandberg@nykoping.se

tel. 073-6307482

Ledamöter

Hans Keereweer Andersson

e-post hans.keereweer.andersson@nykoping.se

Chatarina Rehnström

chatarina.rehnstrom@nykoping.se

tel 070-5602020

 
Text