Nyköping
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
bild
Senaste nyheten Centerpartiet går in i nytt styre i Nyköping Under måndagen presenterades vid en pressträff ett nytt styre för Nyköpings kommun då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans gå fram under namnet Framtid Nyköping Läs mer
Filtrera arkiv:
2018
oktober
Senaste nytt
Visa fler artiklar
Annie

I Nyköpings kommun har vi under många år arbetat för att ställa om fordonsflottan då vi styrde kommunen .Glädjande att vi i Centerpartiet genom Annie Lööf kan presenterar en ny målsättning som ska genomföras till 2020.

– Vi menar allvar med att vi vill ställa om fordonsflottan. Vi presenterar därför en ny målsättning idag: Alla fordon som staten, landstingen, regionerna och kommunerna köper in eller leasar ska vara miljöbilar från 2020, säger Annie Lööf när hon tillsammans med Rickard Nordin i Göteborg idag presenterade Centerpartiets nya miljöförslag.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För att uppnå klimatmålen måste vi göra mycket mer för att få fart på den gröna omställningen. Det offentliga är viktiga föregångare när det kommer till klimatsmarta transporter. Många kommuner och landsting gör redan mycket men det räcker inte. Vi måste göra mer.

– Enligt nya siffror från SCB ökade de totala utsläppen under första kvartalet 2018. Under 2017 ökade utsläppen från transportsektorn. Detta är allvarligt och ingenting annat än ett misslyckande för den rödgröna regeringen. Transportsektorn är fortfarande vårt svarta får eftersom den står för en tredjedel av utsläppen. Vi måste därför göra mer för att nå klimatmålen, säger Annie Lööf.

– Idag har staten krav på sig att bara köpa och leasa miljöbilar men regeringen har misslyckats med att leva upp till det kravet. Antalet miljöbilar som upphandlats av statliga myndigheter är enligt Transportstyrelsen bara 40 %. Det är en minskning med 40 % sedan 2014 då andelen var 67%, säger Rickard Nordin, riksdagsledamot och Centerpartiets talesperson i klimatfrågor.

Centerpartiet föreslår därför att alla nya fordon som det offentliga, det vill säga staten, landstingen, regionerna och kommunerna, köper in och leasar ska vara miljöbilar från och med år 2020.

Det finns flera fördelar med det nya förslaget:

– Att den offentliga sektorn köper miljöbilar innebär både att de egna utsläppen sänks, fler miljöbilar på begagnatmarknaden och utbyggnad av laddstolpar och tankställen kan ske, vilket även hjälper de privatpersoner som skaffar en miljöbil, säger Annie Lööf.

Text