Kretsmöte

24 februari 2020


Centerpartiets kommunkrets i Nyköping höll kretsmöte den 24 februari

Mötet inleddes av Kretsordförande Jan-Erik Carlsson som hälsade välkommen och informerade om kvällens agenda som inleddes med grupparbete avseende samtal idéer och förslag inför samtalsåret

Därefter följde information om det goda

samarbetet i majoritetsställning och där

ordf i Barn & Ungdomsnämnd Anders Eriksson,

vice ordf. i vård- och omsorgsnämnden Erika Nyman och

ordf. i Kompetens och Arbetsmarknadsnämnd Torbjörn Olsson

vice ordf. i Miljö samhällsbyggnadsnämnd Kjell Johansson

Redogjorde från nämndernas arbete och om det som uträttats under 2019.Anders

Anders Eriksson informerar om BUN

Erika Nyman

Erika Nyman informerar om vård och omsorgsnämnden

Torbjörn Ohlsson

Torbjörn Ohlsson informerar om arbetet i kompetens och Arbetsmarknadsnämnden

Kjell Johansson

Kjell Johansson informerade om arbetet i Miljö och Samhällsbyggarnämnden

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.