Nyköping
Centerpartiet lokalt
  • / Politiker

Politiker

Våra politiska uppdrag i kommunfullmäktige,styrelser och nämnder 2019-2022

Nämnder och styrelser 2019-2022

Detta är våra politiska uppdrag under perioden. Har du några frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta oss.

Martina Hallström Kommunalråd, 1:e vice ordf. i kommunstyrelsen och gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige , ledamot i ,Krisledningsnämnden
e-post: martina.hallstrom@nykoping.se.  martinahallstrom@yahoo.se
tel 0703-36 79 00

Hans Andersson Leamot i Kommunfullmäktige, e-post hagahans@live.se

Emma Fahlstedt Ledamot i kommunfullmäktige,Ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Krisledningsnämnden e-post emma.fahlstedt@centerpartiet.se

Mohammed Mouaid 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktige,ersättare i Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden. e-post mohammed.moaid@hotmail.se

Conny Steisjö Ledamot i kommunfullmäktige,ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. e-post conny@kallanrestaurang.se

Erika Nyman 1:e vice ordförande i Vård-och omsorgsnämnden, ersättare i Kommunala Anhörigerådet,ersättare i Kommunala Funktionshinderrådet, ersättare i Kommunfullmäktige e-post erika.nyman@centerpartiet.se

Eva Andersson Ledamot i Jävsnämnden,Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning ,ledamot i Nyk.Vattenkraft AB, ersättare i Gästabudsstaden AB, ersättare NOVF, ersättare i Nyköping-Oxelösund Gemensamma servicenämnden, ledamot i Nyköpingshem AB.ledamot i Naturvårdsrådet.e-post eva.andersson@centerpartiet.se, eva.andersson3@nykoping.se tfn 073-828 64 67

Kjell Johansson 1:e vice ordförande i Miljö-och samhällsbyggarnämnden,ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen.e-post sjukalla@gmail.com

Anders Eriksson, Ordförande i Barn-och ungdomsnämnden e-post anders@sebanderekonomi.se. Tel 0736-44 06 45

Torbjörn Olsson Ordförande i Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden,
e-post  torbjorn@vretagard.se
tel 0705-23 47 76

Natalie Karlsson Ersättare i Miljö-och samhällsbyggarnämnden.
e-post natalie.karlsson@hotmail.com

Jan-Eric Carlsson Ersättare i Kultur-och fritidsnämnden,ledamot i Valnämnden,huvudman i Sparbanken Sörmland.ersättare i Nyköpinghem. e-post jectexas@gmail.com . Tel 0705-31 01 65 

Helene Biörklund Gustafsson Ledamot i kultur- och fritidsnämnden
e-post tintabart@tele2.se

Sofia Yrvenback Aktergård, Ledamot i Socialnämnden, e-post sofia.yrvenback.aktergard@nykoping.se

Kjell Arvidsson ersättare i Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd, ersättare i Socialnämnden.ersättare i Nyköpingshem. e-post kjell49@hotmail.com

Jessika Keereweer Andersson, ersättre i Vård-och omsorgsnämnden, e-post jessica.k@spray.se

Norma Ingårda,Nämdeman i Tingsrätten, ledamot i Revisionen. e-post norma.ingarda@gmail.com. Tel 0706-41 48 96 

Ulla-Britt Larsson, ledamot i arvodeskommittén, e-post ulla-britt.larsson@allt2.se

Karin Andersson, Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar,Nämndeman i Tingsrätten, e-post karin.berga@telia.com Tel 0702-35 61 86

Monika Jansson, Magasinkassenämnden.

Lars Andersson,ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB, Lokala säkerhetsnämnden e-post lars.prstgatan@outlook.com, Tel 0705-58 35 86