Anders Eriksson

Anders Eriksson (C)Barn-och utbildningsnämndens ordförande

Här nedan kan du se och läsa om Centerpartiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder,bolag i Nyköping .


Detta är våra politiska uppdrag under perioden. Har du några frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta oss.


Martina Hallström

Kommunalråd, 1:e vice ordf. i kommunstyrelsen och gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige , ledamot i ,Krisledningsnämnden,

Kommunens repr vid bolagsstämmor,

Stationsfastigheter i Nyköping AB.

Stadshuset i Nyköping AB.

e-post: martina.hallstrom@nykoping.se. martinahallstrom@yahoo.se
tel 0703-36 79 00

Mohammed Mouaid 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktige,ersättare i Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden. e-post mohammed.moaid@hotmail.se

Hans Keereweer Andersson, ledamot i Kommunfullmäktige, e-post hagahans@live.se

Conny Steisjö, ledamot i kommunfullmäktige,ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. e-post conny@kallanrestaurang.se

Mats Denninger 1:e vice ordförande i Vård-och omsorgsnämnden, ersättare i Kommunala Anhörigerådet,ersättare i Kommunala Funktionshinderrådet

Mobile:070 -560 5260   e-mail: mats@agrima.se

Jonas Jegers,ersättare i Vård-och omsorgsnämnden

Eva Andersson, ledamot i Jävsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning ,ledamot i Nyk.Vattenkraft AB, ledamot i Gästabudsstaden AB, ersättare NOVF, ersättare i Nyköping-Oxelösund Gemensamma servicenämnden, ledamot i Nyköpingshem AB.ledamot i Naturvårdsrådet.e-post eva.andersson@centerpartiet.se, eva.andersson3@nykoping.se tfn 073-828 64 67

Kjell Johansson 1:e vice ordförande i Miljö-och samhällsbyggarnämnden,ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen.e-post sjukalla@gmail.com

Anders Eriksson, ordförande i Barn-och ungdomsnämnden e-post anders@sebanderekonomi.se. Ersättare i kommunfullmäktige.. Tel 0736-44 06 45

Elisabeth Sandberg ,ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

lisasandbeg@gmail.com Tel 0736-440645

Torbjörn Olsson ordförande i Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden,
e-post torbjorn@vretagard.se
tel 0705-23 47 76

Helen Björklund Gustafsson,ersättare i kommunfullmäktige. Tel. 073-7078349

Natalie Karlsson, ersättare i Miljö-och samhällsbyggarnämnden.
e-post natalie.karlsson@hotmail.com

Jan-Eric Carlsson, ledamoti Kultur-och fritidsnämnden,ledamot i Valnämnden,huvudman i Sparbanken Sörmland.ersättare i Nyköpinghem. e-post jectexas@gmail.com . Tel 0705-31 01 65

Sofia Yrvenback Aktergård, Ersättare i kultur-och fritidsnämnden , e-post sofia.yrvenback.aktergard@nykoping.se

070-8469967

Kjell Arvidsson ersättare i Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd, ersättare i Socialnämnden.ersättare i Nyköpingshem. e-post kjell49@hotmail.com

Chatarina Rehnström, ledamot i Socialnämnden.Telefon arbete: 0155-213592
Telefon mobil: 070-560 20 20
e-post catharina.rehnstrom@nykoping.se

Norma Ingårda,nämdeman i Tingsrätten, ledamot i Revisionen. e-post norma.ingarda@gmail.com. Tel 0706-41 48 96

Ulla-Britt Larsson, ledamot i arvodeskommittén, e-post ulla-britt.larsson@allt2.se

Tel. 070-603 90 61

Karin Andersson, gode män vid fastighetsbildningsförrättningar,Nämndeman i Tingsrätten, e-post karin.berga@telia.com Tel 0702-35 61 86

Monika Jansson, Magasinkassenämnden.

Lars Andersson,ledamot i Energikontoret i Mälardalen AB, Lokala säkerhetsnämnden e-post lars.prstgatan@outlook.com, Tel 0705-58 35 86Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.