Oxelösund
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Bo Höglander alt.
Ers. Joakim Öhman
Ers. Siri Wink

Kommunstyrelsen
Bo Höglander

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden
Agneta Höglander

Utbildningsnämnden
Ann Abrahamsson

Vård och Omsorgsnämnden
Jonas Lövholm 

Valnämnden
Siri Wink